fbpx

Tryggt och enkelt. Det är Poolwater.

KOMMUNALA BADANLÄGGNINGAR

Hertsö Badhus

LULEÅ

PÅGÅENDE

Hertsö Badhus

På Hertsön utanför Luleå byggs ett nytt badhus, som ska stå klart 2024. Poolwater har fått uppdraget att på totalentreprenad projektera och installera vattenreningssystem till den nya badanläggningen.

Badhuset kommer att få en 25-meterbassäng, en multibassäng med höj- och sänkbar botten samt en lekbassäng för de minsta.

Reningen utformas med tre separata reningskretsar med filtrering över stående trycksandfilter, UV-system, automatisk backspolning, med mera.

Stort fokus ligger på energieffektiva lösningar. Bland annat installeras ett värmeåtervinningssystem med kollektorer som återvinner värmeenergi ur det backspolade vattnet.

Anläggningen utrustas med styr- och reglersystemet PoolControl som styr och övervakar hela reningsanläggningen.

 

Illustrationer: Liljewalls Arkitekter AB

Spångbergshallen

FILIPSTAD

Spångbergshallen

Den gamla simhallen i Filipstad har ersatts med en ny modern simanläggning som stod klar våren 2024.

Projektet har genomförts i partnering där Poolwater på totalentreprenad har projekterat och installerat en toppmodern vattenreningsanläggning.

Den nya simhallen har en 25-metersbassäng med sex simbanor, en multibassäng för undervisning och rehab, ett familjebad och en avdelning med bastu och varmpool.

Filipstads Kommun har ställt höga krav på energieffektivitet i projektet och flera energibesparande åtgärder har gjorts. Reningstekniken har bland annat utformats med värmeåtervinningssystem med kollektorer, bassängträning på simbassängen och Smart Drift. Bassängerna är utförda i rostfritt stål vilket har längre livslängd och minimalt underhåll än de mer traditionella kakelsatta bassängerna.

Reningen är uppbyggd med flera separata reningssystem där partikelfiltrering sker över trycksandfilter av typen SPDD med automatisk backspolning. Respektive reningskrets är försedda med kolfilter på delström och UV-system för reduktion av klorbiprodukter.

 

Arvika Simhall

ARVIKA

Arvika Simhall

Renovering 2023

Arvika Simhall gick 2023 igenom en omfattande renovering där simhallens äldre del fick ett rejält ansiktslyft. Bland annat fick anläggningens Sim-/Hoppbassäng och Undervisningsbassäng ett helt nytt reningssystem.

Det nya systemet innebär mer än en dubblering av reningskapaciteten, vilket gör att anläggningen klarar av en högre badbelastning.

Anläggningen utrustades också med energibesparande utrustning för värmeåtervinning och SMART-drift

Allt installerades i befintliga utrymmen utan att tumma på arbetsmiljö och serviceutrymme, vilket var möjligt
genom noggrann 3D-projektering och kompakta lösningar.

 

Utbyggnation 2012

Arvika Simhall genomgick under 2012 en omfattande om- och utbyggnation och Poolwater fick uppdraget att projektera och installera reningssystem och ingjutningsgods. Hela projekteringen genomfördes i 3D.

Tillbyggnaden omfattade en ny rehab-bassäng med höj- och sänkbar botten, en relaxpool, leklandskap med effekter och en ny större och längre rutschkana. Den mindre plaskbassängen togs bort.

Den totala leveransen av tillbyggnaden och renoveringen omfattar:

Reningsanläggningen gick en modern gemensam kemikaliestation som utrustats med Poolwater Säkerhetssystem med påfyllning utifrån, helautomatiserat Styr- och Reglersystem genom PoolControl.

Samt omfattande övervakning av systemens alla funktioner med larmhantering via SMS.

Täby Simhall

TÄBY

Täby Simhall

Täby Simhall är en av Stockholmsregionens största badanläggningar och dimensioneras för 350 000 besökare per år. Poolwater har levererat vattenreningen till den imponerande anläggningen.

Simhallen i Täby har stora valmöjligheter och är utformad för hela familjen. Anläggningen har en stor 50-metersbassäng med skiljevägg, vilket gör det möjligt att dela upp den i två mindre bassänger. Två multibassänger med höj- och sänkbar botten. Samt en stor familjedel med bland annat en familjebassäng med vattenpist och strömkanal, varmpool, rutschbana och en barnpool med vikingatema för de minsta.

Vattenrening med sex vattensystem

Vattenreningsanläggningen består av totalt sex vattensystem med bland annat stående trycksandfilter, värmeåtervinning,  SmartDrift och Poolwaters styr- och reglersystem PoolControl.

Timrå Badhus

TIMRÅ

Timrå Badhus

Timrås nya badhus stod klart 2022, är byggt intill Timrå IP och ska ta emot 150 000 besökare per år. Anläggningen erbjuder förutsättningar för såväl sport, rekreation och lek med bland annat en 25-metersbassäng, två multibassänger med höj- och sänkbar botten, massagepool och en lekbassäng för de minsta.

Poolwater fick uppdraget att på totalentreprenad projektera och bygga reningsanläggningen till det nya badhuset.

Reningskretsarna är utformade med bland annat filtrering via stående trycksandfilter, UV-system, och ingjutna rörsystem i rostfritt syrafast. Anläggningen är utrustad med värmeåtervinningssystem via kollektorer och det smarta styr och reglersystemet PoolControl.

Illustrationsbilder: Liljevall Arkitekter

Pepparrotsbadet

ENKÖPING

Pepparrotsbadet

Den nya simhallen stod klar i december 2020 och planen var att badet skulle invigas i början av 2021. Men med anledning av de restriktioner som funnits till följd av pandemin har man fått skjuta på invigningen.

Det nya badet betsår av en 25-metersbassäng, ett familjebad med plaskbassäng och äventyrsbassäng med strömkanal, bubbellagun, massage, vattensprut och en 90 meter lång rutschkana. Hoppbassäng, rehabbassäng, undervisningsbassäng och relaxavdelning varmpool, bubbelpool, och kallpool.

Här har vi projekterat och installerat den imponerande badvattenreningen som är fördelat på totalt 7 vattensystem. Den relativt låga takhöjden i teknikutrymmena i källaren medförde en rad utmaningar. Bland annat har liggande filter använts. Detta innebär fler filter och större filteryta för att få ned filterhastigheten.

Reningen är utrustad med automatisk fiterspolning, analys, dosering, spädning etc. via styr- och reglersystemet PoolControl.

Anläggningen är utrustad med ett värmeåtervinningssystem där värme från det backspolade vattnet återvinns via ett så kallat Kollektor-system. Inkommande spädvatten leds genom kollektorn vilken är nedsänkt i en fördröjningstank dit det backspolade vattnet leds. På så vis förvärmer man det kalla spädvattnet och återvinner värmen ur vattnet som spolas till avlopp.

Järfällabadet

JÄRFÄLLA

Järfällabadet

Järfällabadet är en av Stockholmregionens största simhallar och hade under våren 2018 invigning.

Det stora badet består av en stor 50-metersbassäng med skiljevägg för att kunna dela bassängen i två delar. Två multibassänger med höj- och sänkbar botten. Ett större badlandskap med barnbassäng, sprayground med fontäner och gejsrar samt en stor bubbelpool. Dessutom finns två rutschkanor med landningsbassänger i källarplan.

Vi på Poolwater har installerat och kvalitetssäkrat badvattenreningen i simhallen med bland annat vårt egenutvecklade Styr- & Reglersystem PoolControl, ingjutningsgods i rostfritt syrafast, automatfunktioner så som backspolning, spädning, värmning, analys och kemikaliedosering.

Hjortensbergsbadet

NYKÖPING

Hjortensbergsbadet

Hjortensbergsbadet, en kommunal simhall i Nyköping, har genomgått en omfattande renovering och tillbyggnad. Poolwater har projekterat och installerat fem reningsanläggningar på totalentreprenad. Anläggningen är stor och innehåller 5 vattenreningssystem i en fullstor kommunal anläggning.
Med simbassäng, utbildningsbassäng, bubbelpooler, varmpooler, utomhusbassäng, kallpool och äventyrsdelar har Hjortensbergsbadet fått en omfattande renovering, nytt utseende och nya badmöjligheter.

Aquarena

TYRESÖ

Aquarena

2010 började byggnationen av vad som skulle bli Tyresö Aquarena. I november 2012 stod den nya imponerande anläggningen klar för sina första badgäster och succén var omedelbar. Sedan invigningen har besökarantalet legat på nivåer högt över förväntan, ibland så mycket som 3 gånger det anläggningen dimensionerats för. Trotts detta har Poolwaters reningsanläggning levererat mycket fin vattenkvalitet under gränsvärdena.

Poolwater har projekterat och installerat badvattenreningssystemet samt alla ingjutningsdetaljer. Projektering genomfördes i 3D där alla installationer genomgick krocktest genom BIM-modellen för att på så vis minimera byggstörningar.

Anläggningen består av en 25-meters bassäng, en multibassäng med höj- och sänkbar botten, ett leklandskap, en rutschkana och en bubbelpool. Poolwater Säkerhetssystem installerades för en säker hantering av kemikalier med larm, separata kemikalierum och påfyllnad direkt utifrån. Styr- och reglersystemet PoolControl installerades för en helautomatisering av anläggningen, vilket omfattar bland annat mätning och styrning av:

 • Automatisk backspolning
 • Värme
 • Flöde
 • Tryck
 • Analys och dosering av kemikalier
 • Larmhantering och fullständig övervakning via SMS

 

Under hösten 2016 uppgraderades anläggningen för att bättre klara av och anpassas efter besökarsuccén. Poolwater fick i uppdrag att separera leklandskapet och multibassängen med ett helt nytt reningssystem till leklandskapet. Samtidigt kompletterades reningssystemet till 25-metersbassängen med ytterligare ett trycksandfilter. Dessutom utrustades anläggningen med kollektorer för värmeåtervinning av det filterspolade vattnet vilket ger en klar energibesparing, helt i linje med Hållbar Vattenrening.

Arena Grosvad

FINSPÅNG

Arena Grosvad

2014 fick Poolwater i uppdrag att byta ut den gamla vattenreningen, som bestod av patronfilter i ett stort vattensystem där man växlade upp och ner temperaturen för olika bassänger. Man hade också produktion av klor genom att salta bassängvattnet.

Nya vattenreningen är uppbyggt med ett system för varje temperatur. Saltvatten är utbytt mot Natriumhypoklorit och Saltsyra i separata rum med påfyllning på utsida fastigheten. Projekteringen började i september 2014 och är uppdelat i två faser där den första delen som innehöll äventyrs delen öppnades igen strax för jul och den resterade delen öppnades i juni 2015.

Under 2016 uppdaterades anläggningen med en kollektor för att värmeväxla med inkommande spädvattnet mot det filterspolade vattnet. En energi- och klimatsmart lösning! Hållbar Vattenrening helt enkelt.

Vindelns Simhall

VINDELN

Vindelns Simhall

Vindelns Simhall har under 2023 fått ett nytt och modernt reningssystem. Poolwater har på totalentreprenad projekterat och installerat en helt ny rening med bland annat:

 • Utjämnings-, spol- och slamvattentankar i PP
 • Trycksandflter SPDD
 • Automatisk backspolning med luft och vatten
 • Kolfilter på delström
 • Ny säker kemikaliehantering med klorpåfyllning utifrån
 • Värmeåtervinning genom förvärmning av spädvatten via kontinuerlig avblödning
 • Smart Drift för att sänka flöden vid låg belastning
 • Styr-, regler och övervakningssystemet PoolControl

Trånga och utmanande lokaler där en noggrann 3D-projektering har varit en förutsättning för ett gott resultat.

Åmåls Simhall

ÅMÅL

Åmåls Simhall

I Åmåls Simhall har vi installerat en ny, modern vattenrening till simhallens rehabbassäng.

Den nya vattenreningen har utrustats med vårt styr- och reglersystem PoolControl med funktioner som t.ex. Smart Drift (belastningsberoende drift). Genom att kontinuerligt mäta försmutsningen i vattnet kan cirkulationsflödet skruvas ned vid låg badbelastning. På så vis kan man spara energi under nätter och perioder när få badar.

Anläggningen är också utrustad med kontinuerlig avblödning där en liten mängd vatten kontinuerligt tappas av systemet till en spoltank. Vattnet värmeväxlas mot inkommande spädvatten. Vattnet i spoltanken används sedan vid filterspolning.

Pilängsbadet

LOMMA

Pilängsbadet

2014 renoverade vi Pilängsbadets anläggning på totalentreprenad. Det innebar rivning och uppbyggnad av två nya vattensystem.

Mullsjö Simhall

MULLSJÖ

Mullsjö Simhall

I Mullsjö Simhall installerade Poolwater ett helt nytt badvattenreningssystem. Att få plats med en ny reningsanläggning i ett befintligt maskinrum är alltid en utmaning. Poolwater löste problemet och ersatte den gamla diatomitanläggningen mot konventionella trycksandfilter.
Anläggningen utrustades med glas som filtermedia i de nya filtren samt med uv-ljus och kolfilter för ett riktigt rent och klart poolvatten.
Utjämningstanken försågs med siktglas samt med en öppningslucka för att underlätta vid rengöring.
I samband med renoveringen levererades dessutom nya skvalprännegaller i blått samt bottensugen Ultrabot Magnum.

Renoveringen stod färdig vid årsskiftet 2011/2012. Anläggningen har därefter prisats för sitt rena badvatten.

 

Under 2016 uppdaterades simhallen med en pooladapter som på ett energieffektivt sätt delar på simbassängen och undervisningsbassängen. På så vis möjliggör adaptern en temperaturhöjning i undervisningsbassängen, trots att vattnet slutligen renas i samma filter.

Borås Simarena

BORÅS

Borås Simarena

Borås Simarena invigdes 5 juni 2010. Reningssystemet för den stora simbassängen består av 10 st liggande filter tillsammans med UV-ljus.

Den mindre bassängen renas av tre mindre filter. Även detta system är utrustat med UV-ljus.

För att säkerhetsställa dosering och hantering av kemikalier så är maskinrummet försett med Poolwater Säkerhetssystem.

I simhallen täcker Poolwater Skvalprännegaller skvalprännan kring bassängerna i flera färglada kulörer.

Besök Borås Simarenas hemsida för mer information om anläggningen.

Svegsbadet

SVEG

Svegsbadet

Sveg Simhall, totalentreprenad, färdig februari 2008 och öppnade mars 2008.

Sveg Simhalls reningsverk består av 3 reningssystem. Stora inomhusbassängen sköts av ett system, bubbelpoolen av det andra systemet och sista systemet renar vattnet i barnbassängen och plaskdammen. Sammanlagt består reningsverket av 10 sandfilter och 3 kolfilter.

 

Badet

VÅRGÅRDA

Badet

Simhallen i Vårgårda renoverades under 2017. Den gamla reningen revs och en ny, modern filteranläggning installerades. Det installerades sugsandfilter som fungerar i maskinrummet med låg takhöjd. I ett sugsandfilter sugs vattnet genom filtren.

Simbassängen och den mindre undervisningsbassängen har kompletterats med inströmningar och utlopp.

Anläggningen är utrustad med belastningsberoende drift. Vid låg belastning och goda vattenvärden skrivas cirkulationsflödet automatiskt ned och mindre energi och kemikalier går gåt.

Poolwater har utfört arbetet på totalentreprenad.

Parkbadet Kronan

KARLSTAD

Parkbadet Kronan

I stadsdelen Kronoparken i Karlstad ligger Parkbadet Kronan. Här har vi rivit vi ut och installerat en helt ny vattenrening till utomhusbadet, lagomt till sommarsäsongen.

Vi har installerat en ny reningskrets med nya stående trycksandfilter, pumpar, rörsystem, ventiler och givare. Anläggningen har försetts med styr- och reglersystemet PoolControl för bland annat styrning och övervakning, men också automatisk filterspolning.

Anläggningen har också fått en ny kemikalietank för natriumhypoklorit med anslutning på utsida fastighet för påfyllning direkt från lastbil. Delströmmar drogs in i kemikalieutrymmet så all dosering sker där. På så vis har vi kunnat minska kemikaliehanteringen och säkerställt att all dosering sker på ett säkert sätt i tillslutna kemikalieutrymmen.

SPA ANLÄGGNINGAR

Fjällgården

ÅRE

Fjällgården

Fjällgården har en läcker utomhuspool på sommaren med fantastisk utsikt över Åredalen. Vintertid ville man använda reningen till dessa men koppla den till 2 st Varma källor. Dessa blev installerade och tagna i drift lagom till skidsäsongen 2012/13.

Clarion Hotel Winn

GÄVLE

Clarion Hotel Winn

På Clarion Hotel Winn i Gävle har vi hjälpt till att få ingång deras nya relaxavdelning med gym och pool. Poolen är 8 meter lång, 4 meter bred och öppen för alla hotellets gäster. Anläggningen öppnades igen 2014.

Clarion Collection Hotel Slottsparken

LINKÖPING

Clarion Collection Hotel Slottsparken

På hotellets takterrass installerade Poolwater under 2016 en rostfri åttkantig Champagnepool. Champagneeffekten ger en lyxig känsla tillsammans med den vackra utsikten över centrala Linköping.

Ett enkelt men proffsigt vattenreningssystem med bland annat klordosering, kolsyradosering, analysstation och värmning.

Riviera Strand

BÅSTAD

Riviera Strand

I Båstad, vid Sveriges längsta sandstrand, ligger Hotell Riviera Strand. En semesteranläggning för hela familjen. Poolwater har projekterat och levererat en badanläggning med pool och barnpool till det nybyggda poolhuset som stod klart i februari 2016.

Clarion Hotel Örebro

ÖREBRO

Clarion Hotel Örebro

Hotellets relax har kompletterats med en åttkantig varm källa i rostfritt stål med tillhörande vattenrening.

De trånga intransportvägarna innebar att den åttkantiga stålpoolen fick svetsas ihop på plats.
Vattenreningen byggdes en våning under poolen och är ett modernt system med full automatik och PoolControl. Systemet har försetts med utjämningstank och kontinuerlig cirkulation och filtrering via trycksandfilter.

Roslagens Sjukhus

NORRTÄLJE

Roslagens Sjukhus

Poolwater fick uppdraget att på totalentreprenad installera ett nytt vattenreningssystem till sjukhusets rehabbassäng.
Det nya reningssystemet utformades med bland annat med funktioner så som:

 • Automatisk backspolning
 • Värmeåtervinning
 • Styr- och reglersystemet PoolControl
 • Smart drift

Radisson Blu Riverside Hotel

GÖTEBORG

Radisson Blu Riverside Hotel

Mars 2013 invigdes det nya Radisson Blu Riverside Hotel i Göteborg. På översta våningen pryder ett stort takbeklätt utomhusdäck där en rostfri relaxpool installerats för att åtnjuta en fantastisk vy över Göta älv. Strax innanför glasdörrarna på samma plan finns 2 bubbelpooler.

Poolwater fick äran att projektera och installera det nya badvattenreningssystemet till de tre relaxpoolerna. Projekteringen genomfördes i 3D och den stora utmaningen i detta projekt vara att maskinrummet till reningssystemet för relaxavdelningen är placerad elva våningar ner.

Den totala leveransen till anläggningen omfattar:

 • 1 st. vattenreningssystem som renar 3 st. relaxpooler
 • 1 st. rostfri badtunna för utomhus samt 2 st. bubbelpooler inomhus
 • Kemikaliestation som utrustats med Poolwater Säkerhetssystem med påfyllning utifrån
 • UV-desinfektion
 • Flockningsstation
 • Utjämningstank
 • EWC styr- och regler system som mäter och styr bl.a:
 • Värme
 • Flöde
 • Tryck
 • Analys och dosering av kemikalier

EWC-systemet har även en omfattande övervakning av systemens alla funktioner med larmhantering i klartext via SMS.

Reningsanläggningen har en manuell backspolning.

Se vår inspirationsfilm från Radisson Blu Riverside Hotell här.

 

Kurorten Mösseberg

FALKÖPING

Kurorten Mösseberg

Kurorten Mösseberg i Falköping har en lång historia av badtradition och är sedan innan utrustad med en större pool och en bubbelpool. Under 2015 kompletterade Poolwater anläggningen med två varmbassänger i rostfritt stål och installerade en tillhörande rening som följer Folkhälsomyndighetens krav på rent badvatten.

 

The Winery Hotel

SOLNA

The Winery Hotel

The Winery Hotel i Solna är ett designhotell där ägarna och de anställda delar med sig av sin passion för vin till gästerna. Där kan du smaka, prata och skapa vin. Vi fick uppdraget att hitta och installera en pool med tillhörande rening på totalentreprenad. Poolen står utomhus på takvåningen och var klar till premiären i januari 2016.

Lillehammer Hotel

LILLEHAMMER

Lillehammer Hotel

Konferenshotellet Lillehammer Hotel har under vintern och våren 2017 byggt en ny spaavdelning. I centrum av den nya spaavdelningen står en läcker kallpool där gästerna kan svalka sig efter en stund i bastun. Mot spaavdelningens stora panoramafönster kan gästerna njuta i anläggningens stora varmpool och utomhus har Poolwater levererat två rostfria varmpooler.

Poolerna är uppdelade på två vattenreningssystem och utrustade med PoolControl för en enkel och smidig styrning och övervakning av anläggningen.

Poolernas placering och utformning ställer stora krav på material och projektering. Ingjutningar i betong, rördragningar i tempererat utrymme inomhus och i rör mark utomhus kräver olika material och genomtänkta, hållbara lösningar.

Copperhill Mountain Lodge

ÅRE

Copperhill Mountain Lodge

Copperhill Mountain Lodge stod färdigt vintern 2008. Hotellet erbjuder sina besökare ett boende med avkoppling och service av högsta klass samt ljuvliga smaker i restaurangen. Poolwater fick äran att projektera, leverera och installera badvattenreningen för SPA delen.

Till en början bestod SPA:t av 1 pool som har en fantastisk utsikt mot fjället. Man beslutade sedan att bygga ut relaxdelen och även då fick Poolwater äran att projektera, leverera och installera badvattenreningen för den nya Champagnepoolen samt den häftiga rostfria badtunna som placerats utomhus med vy över Åreskutan.

Reningssystemet är utrustat med UV-ljusEWC samt Poolwater Säkerhetssystem.

Orbaden

BOLLNÄS

Orbaden

Orbadens Konferens och Spa-anläggning har ett fantastiskt läge längs Ljusnan.

Under 2016 byggdes anläggningen ut med en Varmpool och en rostfri Champagnepool. Poolwater har levererat en komplett vattenreningsanläggning med bland annat ingjutningsgods i rostfritt syrafast, trycksandfilter, analysutrustning, kemikalieutrustning etc.

Anläggningen har projekterats i 3D av våra konstruktörer och sedan har montagearbetet utförts av vår kunniga personal på plats.

Repslagaren

STOCKHOLM

Repslagaren

På Grev Turegatan, Östermalm har Poolwater projekterat och installerat en ny modern reningsanläggning till fastighetens inomhusbassäng.

Mycket trånga utrymmen innebar att en noggrann 3D-projektering varit en förutsättning för ett lyckat resultat.

Reningsanläggningen är utformad med filtrering över trycksandfilter och kolfilter på delström. Backspolning sker med automatik mot en fördröjningstank med kollektor för värmeåtervinning. Systemet är utrustat med styr- och reglersystemet PoolControl med Smart Drift.

 

Marstrands Havshotell

MARSTRAND

Marstrands Havshotell

Marstrands Havshotell är en anläggning med en huvudpool för simning och aktiviteter. En kneip där man går på stenar, Bubbelpool och Varm källa inomhus. Utomhus har man tre st badtunnor. Reningen består av ett huvudsystem och två st Pooladaptrar. Anläggningen stod färdig våren 2011.

Göteborg Landvetter Airport

GÖTEBORG

Göteborg Landvetter Airport

Det nya Scandic hotellet på Göteborg Landvetter Airport slår upp portarna 31 maj 2021.

Hotellbyggnationen ingår i en större terminalexpansion med ny bagagekällare, säkerhetskontroll och ett nytt hotell.

Poolwater fick uppdraget att på totalentreprenad projektera, installera och driftsätta en varmpool med vattenrening till hotellets relax- och gym. Vi har levererat och installerat en varmpool i glasfiber och har säkerställt vattenkvalitén genom ett helautomatiskt vattenreningssystem. Vattenreningen har byggts upp med bland annat kontinuerlig cirkulation och partikelfiltrering via trycksandfilter, analyssystem som automatiskt reglerar kemikaliedoseringen och det kompletta styr- och reglersystemet PoolControl.

Elite Stora Hotelet

ÖREBRO

Elite Stora Hotelet

På Elite Stora Hotellet i Örebro har vi byggt en imponerande liggpool med massageefekter. En så kallad hydromassagepool.

Den badande kan njuta av en härlig vattentemperatur på 37 grader. Poolen är försedd med jetmassage som placerats i den ergonomiskt utformade liggsoffan för att behandla olika delar av kroppen:

Zon 1: Axlar/Övre rygg
Zon 2: Korsrygg
Zon 3: Vader

Vattenreningen är uppbyggt som en helautomatisk anläggning med styr- och reglersystemet PoolControl och placerad i ett gammalt bankvalv våningen under.

Stufvenäs Gästgifveri

TORSÅS

Stufvenäs Gästgifveri

En ökad efterfrågan på spaupplevelser gjorde det enkelt för Stufvenäs att satsa på en utbyggnad med bland annat en ny rostfri stålpool.

Poolwater fick uppdraget att leverera pool och vattenrening till den nya anläggningen. Den rostfria poolen byggdes på fabrik och levereras i ett stycke med bland annat sittbänkar, överloppsränna och integrerad trappa. Längs kortsidan är poolen försedd med ett motoriserat bassängtäcke som i hoprullat läge döljs under ena sittbänken.

Den nya vattenreningen byggdes upp med trycksandfilter, automatisk analys och dosering samt styr- och reglersystemet PoolControl.

Fågelbrohus

VÄRMDÖ

Fågelbrohus

Fågelbrohus har under 2019 utvecklat sitt spa med en ny varmkälla utomhus. Poolwater har levererat stålpool och vattenrening till utbyggnationen.

Den nya poolen har utförts i rostfritt stål med storleken 9 x 2,6 m (invändigt) och ett djup på 1,3 m. Poolen har skvalpränna med skvalprännegaller, integrerad trappa längs kortsidan, handlejdare med värme och sköna sittbänkar. Sittbänkarna förses med luftmassage i sittytan.

Till poolen har vi också levererat ett pooltak som dras över när poolen inte används.

Vattenreningen har byggts upp som ett helautomatiskt system med bland annat trycksandfilter, UV-system, klor- och syradosering, analysutrustning för kontinuerlig mätning av fritt klor, pH och redox.

Anläggningen är utrustad med styr- och reglersystemet PoolControl som styr och övervakar anläggningen. PoolControl sköter bland annat den automatiska backspolningen, temperaturreglering, kemikaliedosering, analys, spädning etc.
Styr- och reglersystemet är uppbyggt runt en 15″-touchscreen med ett enkelt användargränssnitt. PoolControl har en omfattande larmhantering där larm också kan fås ut som sms.

Badhotellet

TRANÅS

Badhotellet

På badhotellet i Tranås har vi projekterat och installerat en ny rostfri utomhuspool. Poolen är 9 x 2,6 m (inv) med infinitykant, sittbänkar med luftmassage, integrerad trappa längs långsida och bassängtäcke som är dolt under en sittbänk.

Intill poolen har ett mindre teknikutrymme för utjämningstank och pumpar byggts upp. Därifrån pumpas vattnet vidare till ett teknikrum i huvudbyggnaden där filtrering och kemikaliedosering sker.

Reningssystemet är uppbyggt med stående trycksandfilter, UV-system, dosering från separata kemikalieskåp och styr- och reglersystemet PoolControl.
Systemet är helautomatiskt med bland annat automatisk backspolning, spädning, värmning, analys och dosering. Allt sköts via PoolControl.

Clarion Hotel SeaU

HELSINGBORG

Clarion Hotel SeaU

På Clarion Hotel SeaU i Helsingborg har Poolwater projekterat och levererat en imponerande stålpool med tillhörande vattenrening till det nya hotellet. Den nya kongressanläggningen är byggt på bästa läge direkt vid kajen i Helsingborg och är stadens största hotell.

Den rektangulära poolen har uppförts i rostfritt stål med en glasfront längs ena kortsidan, integrerad trappa för nedstigning och motoriserat bassängtäcke.
Den helautomatiska vattenreningen har installerats i ett teknikrum våningen under poolen.

Varbergs Kusthotell

VARBERG

Varbergs Kusthotell

Poolwater fick under 2018 uppdraget att renovera Varbergs Kusthotells gamla varm-, bubbel- och kallpool.

Den kombinerade varm-, bubbel- och kallpoolen revs ner till betongen och i den installerades en stålpool. Poolen bekläddes med rostfritt stål med skvalprännor, handledare, sittbänkar, trappor, stegar och effekter. Poolen är delad i två delar. En med bubblor, en så kallad champagnepool, samt en del som är en stilla varmpool. Vi installerade dessutom en rund kallpool vid sidan av för avsvalning efter bastubadet.
Poolen är blev en riktigt fin komplettering till hotellets Thalassospa.

Reningen byggdes i det befintliga teknikrummet i källaren. Det trånga utrymmet var en utmaning med med smarta och effektiva lösningar, med filter som är anpassade för sådana utrymmen och noggrann projektering i 3D gick det alldeles utmärkt.

Som vanligt 3D-projekterades installationerna och filtersystem, rör, tankar och andra installationer prefabricerades i våra verkstadslokaler i Arvika. På så vis kunde arbetet ute på plats effektiviseras vilket innebar ett kort driftstopp av anläggningen.

 

Djurönäset

VÄRMDÖ

Djurönäset

Under våren 2018 byggdes anläggningen ut med en ny utomhuspool med 37 grader i vattnet och en fantastisk utsikt över skärgården. Anläggningen består idag av utomhuspool, en större inomhusbassäng och bastulandskap.

Den nya utomhuspoolen utfördes som en rostfri pool som sedan bekläddes med sten.

Poolwater har levererat vattenrening och rostfri pool. Vattenreningen placerades vi i befintligt teknikutrymme där smarta och kompakta lösningar var ett måste.

Skansen Hotel

FÄRJESTADEN

Skansen Hotel

På Skansen Hotel i Färjestaden har Poolwater projekterat och levererat en rostfri stålpool med tillhörande vattenrening.

Reningen har byggts i befintliga utrymmen och utförts med:

 • Filtrering över trycksandfilter med automatisk backspolning
 • UV-system för reduktion av klorbiprodukter så som bundet klor
 • Dosering av klor och syra från separata kemikalieskåp på delström
 • Styr- och reglersystemet PoolControl

Torekov Hotell

BÅSTAD

Torekov Hotell

Torekov Hotel i Båstad har under 2019 renoverats och byggts ut. Den stora utomhuspoolen får ett nytt modernt vattenreningssystem och en ny bassängtäckning. Dessutom har anläggningen kompletterats med ytterligare en stor massagepool utomhus.

Den gamla vattenreningen till den stora bassängen revs ut och två nya vattensystem installerades. Ett som tjänar den befintliga utomhusbassängen och ett nytt varmt system till den nya bubbelpoolen.

Poolwater har projekterat och installerat vattenreningssystemen och den nya massagepoolen. Två separata vattensystem har installerats i det befintliga teknikrummet för att tjäna den befintliga stora utomhuspoolen samt den nya massagepoolen. Smarta och kompakta lösningar har möjliggjorts genom noggrann 3D-projektering och prefabricering.

Den gamla utomhuspoolen har också försetts med ett motoriserat bassängtäcke.

Reningssystemen är bland annat utrustade med trycksandfilter, UV-system och styr- och reglersystemet PoolControl.

Quality Hotel The Box

LINKÖPING

Quality Hotel The Box

The Box Hotel i Linköping stod färdigt våren 2018. Poolwater har installerat vattenreningen till hotellets imponerande spa-avdelning, The Wellbox.

The Wellbox erbjuder förutom torrbastu och ångbastu även en rad olika varma pooler både inom- och utomhus. Inomhus finns en större pool med sittbänk och champagnebubblor samt en rund bubbelpool. Utomhus finner man en varmpool med bubbeleffekt.

 

Anläggningen är konstruerad enligt principen:

Flockning – Adsorption – Filtrering – Klorering

Vattenreningen är utrustad med UV-system för reduktion av bundet klor på hela flödet, cabinetteskåp för säker kemikaliehantering m.m. Anläggningen är också utrustad med full automatik via styr- och reglersystemet PoolControl som styr och övervakar bland annat:

 • Automatfuktioner så som:
  • Filterspolning
  • Spädning
  • Värmning
 • Flöden
 • Nivå i utjämningstank
 • Larmer och larmhantering
 • Analys
 • Kemikaliedosering
 • Historik

The Wood Hotel by Elite

SKELLEFTEÅ

The Wood Hotel by Elite

I Skellefteå stod under 2021 ett nytt toppmodernt kulturhus i trä klart. Förutom en mötesplats för konserter, föreställningar, utställningar och evenemang har den nya anläggningen ett fyrstjärnigt Elite Hotel, The Wood Hotel.

Den 20 våningar höga träbyggnaden är en av världens högsta byggnader med stomme i trä. Med sina 205 hotellrum, en kongresslokal och konferensanläggning samt tre restauranger är The Wood Hotel en reseanledning i sig själv.

Som krona på verket erbjuder hotellet ett förstklassigt spa med utomhuspool, skybar och en spektakulär panoramavy.
Här har Poolwater projekterat och installerat vattenreningen till den imponerande utomhuspoolen.

Poolen är en varm källa i rostfritt stål. Reningen är utformad som en helautomatisk rening.

Hagabadet Drottningtorget

GÖTEBORG

Hagabadet Drottningtorget

Anrika Hagabadet har expanderat och tillsammans med Radisson Blu Scandinavia Hotel öppnades under våren 2018 ett Premium Spa med fokus på spa, yoga och behandlingar, mitt i centrala Göteborg.

Poolwater har fick uppdraget att projektera och bygga reningen till en större varmpool till spaavdelningen samt vattenspeglar i loungen.

Varmpoolen är försedd med sittplatser med massagemunstycken som den badande kan styra, överloppsränna och liggplatser för avkoppling.

Vattenreningen är byggd i två våningar i ett befintligt utrymme.

Vi har installerat styr- och reglersystemet PoolControl för övervakning och som sköter anläggningen i drift. Vattenreningssystemet är utrustat med automatisk backspolning, automatisk värmejustering och automatisk spädning. Anläggningen är utrustad med UV-system för desinfektion och reducering av bundet klor.

Elite Palace Hotel

STOCKHOLM

Elite Palace Hotel

På Vana Spa på Elite Palace Hotel i Stockholm har Poolwater levererat vattenrening till två fina pooler. En större lappool med både en grundare och en djupare del och 28 grader i vattnet. Samt en varmare hydromassagepool på 37 grader, med sköna sittplatser som masserar olika delar av kroppen.

Vattenreningen finns placerad våningen under poolerna och har utformats som två separata vattensystem. Vi har installerat helautomatiska vattensystem med bland annat automatisk backspolning, analys och kemikaliedosering som styrs och regleras via PoolControl.

Anläggningen är Stockholms största hotell-spa och har ritats av Per Öberg Arkitekt.

Elite Stadshotellet

KARLSTAD

Elite Stadshotellet

På Stadshotellet i Karlstad har Elite storsatsat med ett förstklassigt spa, servering, takterrass och 45 nya hotellrum.

Poolwater har projekterat och levererat vattenreningen till de nya poolerna, samt levererat stålpoolen på hotellets takterrass.

På bottenplan hittar man en stor massagepool med sköna sittplatser och infinitykant. Poolen har försetts med massageplatser där varje sittplats har olika fokusområden för att massera olika delar av kroppen.

På takterrassen kan man koppla av i en varmpool i rostfritt stål med en imponerande utsikt över Klarälven och Karlstad.

Reningssystemet är uppbyggt som ett helautomatiskt system som är gemensamt för de båda poolerna. Systemet är utrustat med bland annat stående trycksandfilter för filtrering, separat klordosering till respektive pool och styr- och reglersystemet PoolControl.

Clarion Hotel Sundsvall

SUNDSVALL

Clarion Hotel Sundsvall

Sundsvall har fått ett nytt toppmodernt hotell signerat Nordic Choice. Som krona på verket har hotellet ett vackert spa med en stor utomhuspool i rostfritt stål.

Poolwater har projekterat och installerat ett toppmodernt helautomatiskt vattenreningssystem. Filtrering via trycksandfilter med automatisk backspolning, automatisk analys och kemikaliedosering, värmeåtervinning via kollektor, styr- och reglersystemet PoolControl med mera.

 

Vana Spa Elite Hotel Brage

BORLÄNGE

Vana Spa Elite Hotel Brage

På Vana Spa på Elite Hotel Brage har Poolwater projekterat och installerat vattenreningen.

En toppmodern vattenreningsanläggning med funktioner så som:

 • Partikelfiltrering med Trycksandfilter
 • UV-system för reduktion av bundet klor
 • Värmeåtervinning via Kollektorsystem
 • Klor- och syradosering från separata kemskåp
 • Utjämnings- och fördröjningstank i PP
 • Styr- och reglersystemet PoolControl

Karlatornet

GÖTEBORG

PÅGÅENDE

Karlatornet

På Hisingen i Göteborg byggs just nu Nordens högsta skyskrapa, Karlatornet. Med sina 245 meter och 73 våningar blir byggnaden ett landmärke som kommer vara synligt från stora delar av staden. Skrapan är ritad av den amerikanska arkitektbyrån Skidmore, Owings and Merrill som bland annat ritat världens högsta byggnad Burj Khalifa i Dubai.

Den nya skyskrapan kommer innehålla lägenheter, kontor, skybar och ett Nordic Choice Hotel som bland annat kommer erbjuda spa. Här har Poolwater på uppdrag av Serneke fått i uppgift att på totalentreprenad detaljprojektera och installera badvattenrening till en stålpool inomhus.

Reningssystemet kommer utrustas med bland annat trycksandfilter, UV-system och Poolwaters egenutvecklade styr- och reglersystem PoolControl. Som alltid ligger stort fokus kring vattenkvalitet, driftsäkerhet, arbetsmiljö och energieffektivitet där systemet bland annat utrustas med Smart Drift för energibesparing.

Smådalarö Gård

STOCKHOLM

Smådalarö Gård

På Dalarö i Stockholms södra skärgård ligger Smådalarö Gård. Här har vi på totalentreprenad detaljprojekterat och installerat vattenreningen till hotellets SPA-avdelning.

Det nya spat på mer än 2000 m² erbjuder en uppsjö av valmöjligheter med flera pooler både inne och utomhus, bastu, behandlingar, restauranger och barer.

SPA-avdelningen består av fyra pooler med olika temperaturer och effekter för badgästen att utforska. Vattenreningen är uppförd med två separata system med bland annat trycksandfilter med automatisk backspolning, filterpolning med luft, värmeåtervinning och Smart Drift, automatisk analys och kemikaliedosering etc.

Anläggningen är utrustad med styr- och reglersystemet PoolControl vilket sköter alla automatfunktioner i anläggningen.

Hooks Herrgård

JÖNKÖPING

Hooks Herrgård

Under 2010 bestämde sig Hooks Herrgård för att göra något åt att deras beläggning minskade på vinterhalvåret. De började bygga Smålands häftigaste spa på 1300 kvadratmeter. Poolwater fick uppdraget att konstruera, projektera och montera badvattenreningen på totalentreprenad. Hösten 2014 stod spa-anläggning klar och färdig att användas.

Anläggningen består av tre vattenreningssystem med Poolcontrol för styrning, mätning och loggning av anläggningen. Hydromassagepool, varmpooler både inomhus och utomhus, lappool och kall källa förgyller upplevelsen på herrgården.

”Poolwater har ett seriöst upplägg och ett konkurrenskraftigt pris. Det kändes rätt helt enkelt” – Hans Edberg, VD Hooks Herrgård

Se vår inspirationsfilm från Hooks herrgård här.

Selma Spa

SUNNE

Selma Spa

Selma Spa är ett av nordens största spahotell och har under 2019 byggt ut och utvecklat sin utomhusdel. Anläggningen har byggts ut med två nya varma pooler i rostfritt stål och nya utomhusmiljöer att slappna av i.

Den större utomhuspoolen är 11 x 5 m och har ett djup på 1,25 m. Längs ena kortsidan har poolen infinitykant med utsikt över Fryken. Längs andra kortsidan finns en bred trappa med handräcke.

Den lite mindre poolen är 4 x 5 m och grundare. Poolen har en lite högre kant att luta huvudet mot.

Båda poolerna håller 37 grader i vattnet.

Poolwater har stolt levererat och byggt två nya reningssystem som installerats i det befintliga teknikrummet under poolerna. Vattenreningssystemen har utformats och dimensionerats för att nå de krav som ställs på badvatten och vattenkvalitet från Folkhälsomyndigheten. Reningen sker via stående trycksandfilter med kontinuerlig flockning för effektiv partikelfiltrering. Filterspolningen är helautomatisk och kan på så vis utföras nattetid.

Anläggningen är utrustad med fullflödes UV-system för reducering av bundet klor i vattnet. Vattnet analyseras kontinuerligt och mätning görs av fritt klor, pH, redox och total klor. Den automatiska analysen ligger sedan till grund för den helautomatiska kemikaliedoseringen som sker på delström i separata kemikalieskåp för en säker kemikaliehantering. Analysen ligger också till grund för Smart Driften.

De nya reningarna har försetts med styr och reglersystemet PoolControl som styr och övervakar anläggningen. PoolControl hanterar alla de automatfunktioner som anläggningen består av, så som filterspolning, värmning, analys, kemikaliedosering, flödesmätning, nivåmätning, tryckmätning med mera. Dessutom har PoolControl ett omfattande larmsystem som upptäcker om något är fel i anläggningen.

Reningssystemen är försedda med Smart Drift (belastningsberoende drift). Under låg belastning, exempelvis nattetid, så kan anläggningen gå ned i ett energi- och kemikalie-sparläge. Förutsatt att alla vattenvärden ligger inom bra och godkända värden. Cirkulationspumparna varvas ned, klordoseringen minskar och man kan på så vis spara både energi och kemikalier.

Loka Brunn

HÄLLEFORS

Loka Brunn

Med utsikt över sjön Norra Loken har Loka Brunns Vattensalong byggts ut med flera nya varma källor.

De nya poolerna är placerade utomhus och byggda helt i rostfritt stål. Det varma vattnet och poolernas sköna sittplatser är perfekta för avkoppling året runt.

Poolwater har levererat och installerat såväl stålpoolerna, som tillhörande vattenreningssystem. Poolerna har utformats för avkoppling och ro. De är försedda med vattenmassage som aktiverar och masserar olika delar av kroppen.

De två fyrkantiga poolerna har fått generösa, breda trappor för att badgästen enkelt ska ta sig i och ur. De har också sköna soffor och är utrustade med motoriserade bassängtäcken. Samtliga pooler är försedda med uppvärmda handräcken, vilka är behagliga att vidröra, men fryser inte heller vintertid.

Vattenreningen har vi installerat i befintlig källare. Teknikutrymmet har varit en utmaning, men med kompakta och smarta lösningar har reningen installerats i ett flertal befintliga rum och utrymmen. Reningssystemet är utrustat med det PLC-baserade styr- och reglersystemet PoolControl som styr och övervakar anläggningen.

Loka Brunn är en av Sveriges äldre kurorter med anor från 1700-talet. Här har såväl kungligheter som vanligt folk kurerat sig i hundratals år.

Hestraviken

HESTRA

Hestraviken

När Hestraviken stod inför att bygga ut och utveckla sitt erbjudande fick Poolwater uppdraget att projektera och leverera stålpooler och vattenrening till ett nytt spa.

Ett naturinspirerat spa för avkoppling med bland annat tre pooler. Två rektangulära pooler i rostfritt stål med sköna sittplatser för avkoppling, samt en rund pool med hydromassage.

Poolerna har fått en toppmodern vattenrening med bland annat filtrering över trycksandfilter, UV-ljus för reducering av bundet klor och värmeåtervinning via kollektorsystem.

Det nya spat öppnade för gäster i början av 2023.

Starby Hotell

VADSTENA

Starby Hotell

Starby Hotell i Vadstena har storsatsat på spa och under 2022 stod deras nya spa färdigt. Poolwater har projekterat och levererat pooler och vattenrening till den imponerande anläggningen.

Fyra varma pooler i rostfritt stål har installerats, där två placerats utomhus och två inomhus. Vi har installerat ett toppmodernt vattenreningssystem med bland annat helautomatisk backspolning, värmeåtervinning via kollektor och styrsystemet PoolControl.

Ad Astra by Elite

SÖDERTÄLJE

Ad Astra by Elite

Det Italien-inspirerade destinationshotellet Ad Astra återfinns i AstraZenecas tidigare huvudkontor i Södertälje. Förutom flera restauranger, barer och en bio-salong så har hotellet ett förstklassigt Spa.

Utomhus finns två stora varma källor, varav en kan man kliva i inifrån. Invändigt finner man en stor inomhuspool och en väl tilltagen kallpool, i direkt anslutning till flera olika bastualternativ.

Poolwater har projekterat och installerat vattenreningssystem, totalt 3 st, vilka har installerats i teknikutrymmen under bassängerna.

Systemen är uppbyggda med funktioner så som:

 • Filtrering över trycksandfilter
 • UV-system
 • Värmeåtervinning via Kollektorsystem
 • Utjämnings- och fördröjningstankar i PP
 • Styr- och reglersystemet PoolControl

 

Fratelli

KARLSTAD

Fratelli

Mitt i centrala Karlstad hittar du Fratelli, ett Boutiquehotell med flera restauranger, barer och så klart ett fantastiskt Spa.

Poolwater har projekterat och installerat rening till en varmpool och en kallpool.

Systemen är uppbyggda med funktioner så som:

 • Filtrering över trycksandfilter
 • UV-system
 • Klor- och syradosering från separata kemikalieskåp på delström
 • Värmeåtervinning med kollektorsystem
 • Styr- och reglersystemet PoolControl