fbpx

På gång just nu

Spångbergshallen

FILIPSTAD

PÅGÅENDE

Spångbergshallen

Tillsammans med NCC ska Filipstad anlägga en ny simhall, där vi kommer att ansvara för vattenreningssystemen.

Simhallen får en 25-metersbassäng med sex simbanor, en multibassäng för undervisning och rehab, ett familjebad och en avdelning med bastu och varmpool.

Bassängerna kommer uppföras i rostfritt stål och vattenreningen kommer utgöras av moderna reningssystem med bland annat system för värmeåtervinning och PoolControl.

Hertsö Badhus

LULEÅ

PÅGÅENDE

Hertsö Badhus

På Hertsön utanför Luleå byggs ett nytt badhus, som ska stå klart 2024. Poolwater har fått uppdraget att på totalentreprenad projektera och installera vattenreningssystem till den nya badanläggningen.

Badhuset kommer att få en 25-meterbassäng, en multibassäng med höj- och sänkbar botten samt en lekbassäng för de minsta.

Reningen utformas med tre separata reningskretsar med filtrering över stående trycksandfilter, UV-system, automatisk backspolning, med mera.

Stort fokus ligger på energieffektiva lösningar. Bland annat installeras ett värmeåtervinningssystem med kollektorer som återvinner värmeenergi ur det backspolade vattnet.

Anläggningen utrustas med styr- och reglersystemet PoolControl som styr och övervakar hela reningsanläggningen.

 

Illustrationer: Liljewalls Arkitekter AB

Arvika Simhall

ARVIKA

PÅGÅENDE

Arvika Simhall

Renovering 2023

Arvika Simhall genomgår just nu en omfattande renovering där simhallens äldre del får ett rejält ansiktslyft. Bland annat får anläggningens Sim-/Hoppbassäng och Undervisningsbassäng får helt nya reningssystem.

De nya systemen innebär mer än en dubblering av reningskapaciteten, vilket gör att anläggningen klarar av en högre badbelastning.

Anläggningen utrustas också med energibesparande utrustning för värmeåtervinning och SMART-drift

Allt installeras i befintliga utrymmen utan att tumma på arbetsmiljö och serviceutrymme, vilket är möjligt
genom noggrann 3D-projektering och kompakta lösningar.

 

Utbyggnation 2012

Arvika Simhall genomgick under 2012 en omfattande om- och utbyggnation och Poolwater fick uppdraget att projektera och installera reningssystem och ingjutningsgods. Hela projekteringen genomfördes i 3D.

Tillbyggnaden omfattade en ny rehab-bassäng med höj- och sänkbar botten, en relaxpool, leklandskap med effekter och en ny större och längre rutschkana. Den mindre plaskbassängen togs bort.

Den totala leveransen av tillbyggnaden och renoveringen omfattar:

Reningsanläggningen gick en modern gemensam kemikaliestation som utrustats med Poolwater Säkerhetssystem med påfyllning utifrån, helautomatiserat Styr- och Reglersystem genom PoolControl.

Samt omfattande övervakning av systemens alla funktioner med larmhantering via SMS.

Östanskär Hotell & Konferens

INDAL

PÅGÅENDE

Östanskär Hotell & Konferens

Den vackra hotell- och konferensanläggningen norr om Sundsvall bygger ny relaxavdelning med pooler och gym.

Två rostfria massagepooler installeras. Poolwater har på totalentreprenad fått uppdraget att projektera och installera högklassig vattenreningsutrustning till den nya anläggningen.

Vi installerar ett reningssystem med filtrering över stående trycksandfilter, utjämningstank i PP, styr- och reglersystemet PoolControl.

Det intelligenta systemet Smart Drift installeras för att under lågbelastning skruva ner cirkulationsflödet, och på så vis spara energi.

Karlatornet

GÖTEBORG

PÅGÅENDE

Karlatornet

På Hisingen i Göteborg byggs just nu Nordens högsta skyskrapa, Karlatornet. Med sina 245 meter och 73 våningar blir byggnaden ett landmärke som kommer vara synligt från stora delar av staden. Skrapan är ritad av den amerikanska arkitektbyrån Skidmore, Owings and Merrill som bland annat ritat världens högsta byggnad Burj Khalifa i Dubai.

Den nya skyskrapan kommer innehålla lägenheter, kontor, skybar och ett Nordic Choice Hotel som bland annat kommer erbjuda spa. Här har Poolwater på uppdrag av Serneke fått i uppgift att på totalentreprenad detaljprojektera och installera badvattenrening till en stålpool inomhus.

Reningssystemet kommer utrustas med bland annat trycksandfilter, UV-system och Poolwaters egenutvecklade styr- och reglersystem PoolControl. Som alltid ligger stort fokus kring vattenkvalitet, driftsäkerhet, arbetsmiljö och energieffektivitet där systemet bland annat utrustas med Smart Drift för energibesparing.

X

    Vill du ha kontakt med en av våra säljare? Skriv här!