fbpx

Tryggt och enkelt. Det är Poolwater.

För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg med driften av din nya anläggning.

Därför erbjuder vi utbildningar för badanläggningens driftspersonal så du på så vis kan känna dig trygg i alla lägen.

 

Nästa utbildningstillfälle är den 29 maj (online).

Vi utför grundkursutbildning för driftspersonal.

Anmäl dig med ett mail om du är intresserad.

Kommande utbildningstillfällen

För att utbildning skall hållas krävs ett deltagande på minst fyra personer.

29/5  2024      08:00   Online

Information

Poolwater erbjuder en rikstäckande grundkursutbildning för driftpersonal med ansvar för anläggningens badvattenreningssystem. Utbildningen genomförs under en heldag antingen hos Poolwater eller på plats hos kund. Kursdagen består av ett teoripass och ett praktiskt pass i maskinrummet.

Kursens innehåll:

 • Lagar, regler och ansvar Miljöbalken Egenkontroll Folkhälsomyndighetens Allmänna Råd HSLF-FS 2021:11
 • Föroreningar i vattnet
 • Desinfektion med klor
 • pH-reglering
 • Balanserat vatten
 • Flockning
 • Vattnets väg genom reningen
 • Anläggningens komponenter
 • Filtrering
 • Kemikaliehantering
 • Städrutiner
 • Regelbunden service
 • Energibesparingar
 • Returspolning
 • Analysutrustning
 • Doserutrustning
 • Vattenprover
 • Ifyllnad av driftjournal

Vid kurs hos kund ombesörjer kunden för kurslokal, fika/mat samt står för resekostnader och eventuellt boende för kursledaren.

Välkommen att kontakta oss för mer information: 0570-777 200, maila Poolwater