fbpx

Hållbar vattenrening.

Poolwater driver ett aktivt miljöarbete. För oss är det viktigt att med effektiva lösningar minska anläggningens avtryck på miljön.

Något som både miljön och din plånbok gillar.

Hållbar vattenrening

 

Vi på Poolwater jobbar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi har god erfarenhet av olika typer av lösningar och vi vet hur du kan utforma och utveckla din anläggning för att på ett energieffektivt sätt rena ditt badvatten och driva din badanläggning.

De mest energikrävande faktorerna i ett badvattenreningssystem är vattenförbrukning, uppvärmning och cirkulation. Genom smarta lösningar kan du sänka anläggningens energibehov och på så vis minska anläggningens inverkan på klimatet.

Här listar vi några av våra energibesparingslösningar.

Kollektor

Kollektor

Genom att värmeväxla det backspolade vattnet med inkommande färskvatten minskar man anläggningens behov av att värma upp det kalla vattnet.

Växlaren monteras i ny eller eventuell befintlig fördröjningstank och tar inte upp någon ytterligare plats i ditt maskinrum.

En badanläggning som normalt filterspolar 80 m3 vatten per vecka kan med en kollektor spara uppskattningsvis 45 000 - 70 000 kWh per år, lite beroende på storleken på kollektor.

Bassängtäckning

Bassängtäckning

Med en bassängtäckning kan du och din anläggning göra stora energibesparingar. Det minskade uppvärmningsbehovet samt den reducerade avdunstningen som ett bassängtäcke tjänar till, innebär att man kan göra energibesparingar på upp till 75%.

En större utomhusbassäng med ytan 375 m2 som under fem månader värms upp till 26 grader, kan med ett bassängtäcke göra en uppskattad energibesparing på ca 1 000 000 kWh under dessa månader, vilket innebär en besparing på 60%.

En mindre bassäng med ytan 15 m2 under samma förutsättningar kan göra en uppskattad energibesparing på 40 000 kWh, vilket motsvarar 60%.

Här kan du läsa mer om våra bassängtäckningar.

Adaptersystem

Adaptersystem

Ett adaptersystem är ett mindre vattenreningssystem som kopplas på ett större system.

Med en pooladapter kan man göra energivinster eftersom man utnyttjar ett större system och vattenförbrukningen blir betydligt mindre, jämfört med att bygga ett helt fristående system. Dessutom kan du värma dina pooler med olika temperaturer trots att vattnet slutligen renas i samma filter.

SMART-drift

SMART-drift

Genom att kontinuerligt mäta försmutsningen i badvattnet kan man med SMART-drift automatiskt justera cirkulationsflödet i bassängen och minska energiåtgången.

Vid låg badbelastning och goda vattenvärden kan cirkulationspumpen varvas ner och intensiteten för UV-systemet minskas, vilket innebär en lägre energiåtgång och en minskad kemikalieanvändning. Så kallad belastningsberoende drift.

Systemet innehåller kontinuerlig mätning av fritt klor, totalt klor och redox. Via styr- och reglersystemet PoolControl sköts allt per automatik och på touchskärmen visas aktuell information och energibesparingar. En hållbar och smart vattenrening.

Ett reningssystem med variationer