fbpx

Din trygga partner inom kommunala badanläggningar

Poolwater är en komplett leverantör med över 30 års erfarenhet av kommunala badanläggningar. Vi har duktiga konstruktörer som projekterar och ritar anläggningen i 3D. Vi tar fram handlingar i tidigt skede, så att alla parter är överens och har koll på sina uppgifter. Montaget leds med egen personal och har ett väl utvecklat egenkontrollarbete genom hela projektet. I vårt serviceprogram kommer vi och servar anläggningen genom hela dess livslängd.

Ta mig till Spa & wellness  

KOMMUNALA BADANLÄGGNINGAR

Täby Simhall

TÄBY

PÅGÅENDE

Täby Simhall

Täby kommuns nya simhall blir en av Stockholmsregionens största badanläggningar och dimensioneras för 350 000 besökare per år. Poolwater har fått uppdraget att bygga vattenreningen via Cobab. 

Simhallen i Täby får stora valmöjligheter och utformas för hela familjen. Anläggningen får en stor 50-metersbassäng med skiljevägg, vilket gör det möjligt att dela upp den i två mindre bassänger. Det blir två multibassänger med höj- och sänkbar botten. Det kommer även att finnas en stor familjedel med bland annat en familjebassäng med vattenpist och strömkanal, varmpool, rutschbana och en barnpool med vikingatema för de minsta.  

Vattenrening med sex vattensystem

Vattenreningsanläggningen består av totalt sex vattensystem och förses med bland annat stående trycksandfilter, värmeåtervinning,  SmartDrift och Poolwaters styr- och reglersystem PoolControl. Poolwater har fått uppdraget på utförandeentreprenad uppföra vattenreningen.

Den senaste tidens fina orderingång med två stora simhallsprojekt i Täby och Timrå innebär en stor trygghet för framtiden. Framförallt i dessa oroliga tider. Det är också kul att få koppla på Täby-projektet nu när byggnationen av Pepparrotsbadet i Enköping löper mot sitt slut.

Det är med glädje och stolthet vi tar oss ann dessa nya projekt.

Timrå Badhus

TIMRÅ

PÅGÅENDE

Timrå Badhus

Det nya badhuset byggs intill Timrå IP och beräknas ta emot 150 000 besökare per år. Anläggningen ska erbjuda förutsättningar för såväl sport, rekreation och lek med bland annat en 25-metersbassäng, två multibassänger med höj- och sänkbar botten, massagepool och en lekbassäng för de minsta.

NCC har gett Poolwater uppdraget att på totalentreprenad projektera och bygga reningsanläggningen till det nya badhuset.

Reningskretsarna utformas med bland annat filtrering via stående trycksandfilter, UV-system, styr- och reglersystemet PoolControl och ingjutna rörsystem i rostfritt syrafast.

Illustrationsbilder: Liljevall Arkitekter

Pepparrotsbadet

ENKÖPING

Pepparrotsbadet

Den nya simhallen stod klar i december 2020 och planen var att badet skulle invigas i början av 2021. Men med anledning av de restriktioner som funnits till följd av pandemin har man fått skjuta på invigningen.

Det nya badet betsår av en 25-metersbassäng, ett familjebad med plaskbassäng och äventyrsbassäng med strömkanal, bubbellagun, massage, vattensprut och en 90 meter lång rutschkana. Hoppbassäng, rehabbassäng, undervisningsbassäng och relaxavdelning varmpool, bubbelpool, och kallpool.

Här har vi projekterat och installerat den imponerande badvattenreningen som är fördelat på totalt 7 vattensystem. Den relativt låga takhöjden i teknikutrymmena i källaren medförde en rad utmaningar. Bland annat har liggande filter använts. Detta innebär fler filter och större filteryta för att få ned filterhastigheten.

Reningen är utrustad med automatisk fiterspolning, analys, dosering, spädning etc. via styr- och reglersystemet PoolControl.

Anläggningen är utrustad med ett värmeåtervinningssystem där värme från det backspolade vattnet återvinns via ett så kallat Kollektor-system. Inkommande spädvatten leds genom kollektorn vilken är nedsänkt i en fördröjningstank dit det backspolade vattnet leds. På så vis förvärmer man det kalla spädvattnet och återvinner värmen ur vattnet som spolas till avlopp.

Järfällabadet

JÄRFÄLLA

Järfällabadet

Järfällabadet är en av Stockholmregionens största simhallar och hade under våren 2018 invigning.

Det stora badet består av en stor 50-metersbassäng med skiljevägg för att kunna dela bassängen i två delar. Två multibassänger med höj- och sänkbar botten. Ett större badlandskap med barnbassäng, sprayground med fontäner och gejsrar samt en stor bubbelpool. Dessutom finns två rutschkanor med landningsbassänger i källarplan.

Vi på Poolwater har installerat och kvalitetssäkrat badvattenreningen i simhallen med bland annat vårt egenutvecklade Styr- & Reglersystem PoolControl, ingjutningsgods i rostfritt syrafast, automatfunktioner så som backspolning, spädning, värmning, analys och kemikaliedosering.

Hjortensbergsbadet

NYKÖPING

Hjortensbergsbadet

Hjortensbergsbadet, en kommunal simhall i Nyköping, har genomgått en omfattande renovering och tillbyggnad. Poolwater har projekterat och installerat fem reningsanläggningar på totalentreprenad. Anläggningen är stor och innehåller 5 vattenreningssystem i en fullstor kommunal anläggning.
Med simbassäng, utbildningsbassäng, bubbelpooler, varmpooler, utomhusbassäng, kallpool och äventyrsdelar har Hjortensbergsbadet fått en omfattande renovering, nytt utseende och nya badmöjligheter.

Aquarena

TYRESÖ

Aquarena

2010 började byggnationen av vad som skulle bli Tyresö Aquarena. I november 2012 stod den nya imponerande anläggningen klar för sina första badgäster och succén var omedelbar. Sedan invigningen har besökarantalet legat på nivåer högt över förväntan, ibland så mycket som 3 gånger det anläggningen dimensionerats för. Trotts detta har Poolwaters reningsanläggning levererat mycket fin vattenkvalitet under gränsvärdena.

Poolwater har projekterat och installerat badvattenreningssystemet samt alla ingjutningsdetaljer. Projektering genomfördes i 3D där alla installationer genomgick krocktest genom BIM-modellen för att på så vis minimera byggstörningar.

Anläggningen består av en 25-meters bassäng, en multibassäng med höj- och sänkbar botten, ett leklandskap, en rutschkana och en bubbelpool. Poolwater Säkerhetssystem installerades för en säker hantering av kemikalier med larm, separata kemikalierum och påfyllnad direkt utifrån. Styr- och reglersystemet PoolControl installerades för en helautomatisering av anläggningen, vilket omfattar bland annat mätning och styrning av:

 • Automatisk backspolning
 • Värme
 • Flöde
 • Tryck
 • Analys och dosering av kemikalier
 • Larmhantering och fullständig övervakning via SMS

 

Under hösten 2016 uppgraderades anläggningen för att bättre klara av och anpassas efter besökarsuccén. Poolwater fick i uppdrag att separera leklandskapet och multibassängen med ett helt nytt reningssystem till leklandskapet. Samtidigt kompletterades reningssystemet till 25-metersbassängen med ytterligare ett trycksandfilter. Dessutom utrustades anläggningen med kollektorer för värmeåtervinning av det filterspolade vattnet vilket ger en klar energibesparing, helt i linje med Hållbar Vattenrening.

Arena Grosvad

FINSPÅNG

Arena Grosvad

2014 fick Poolwater i uppdrag att byta ut den gamla vattenreningen, som bestod av patronfilter i ett stort vattensystem där man växlade upp och ner temperaturen för olika bassänger. Man hade också produktion av klor genom att salta bassängvattnet.

Nya vattenreningen är uppbyggt med ett system för varje temperatur. Saltvatten är utbytt mot Natriumhypoklorit och Saltsyra i separata rum med påfyllning på utsida fastigheten. Projekteringen började i september 2014 och är uppdelat i två faser där den första delen som innehöll äventyrs delen öppnades igen strax för jul och den resterade delen öppnades i juni 2015.

Under 2016 uppdaterades anläggningen med en kollektor för att värmeväxla med inkommande spädvattnet mot det filterspolade vattnet. En energi- och klimatsmart lösning! Hållbar Vattenrening helt enkelt.

Arvika Simhall

ARVIKA

Arvika Simhall

Arvika Simhall har under 2012 genomgått en omfattande ombyggnation och Poolwater fick äran att projektera och installera renoveringen, tillbyggnaden och samtliga ingjutningsgods. Hela projekteringen genomfördes i 3D.

Sedan tidigare hade Arvika simhall en L-formad 25-meters simbassäng med hopptorn och en mindre rutschkana, en undervisningsbassäng samt en plaskdamm. Hela reningsanläggningen hade levererats och installerats av Poolwater med en EWC-analyssytem och manuell backspolning.

Tillbyggnaden omfattade en ny rehab-bassäng med höj- och sänkbar botten, en relaxpool, leklandskap med effekter och en ny större och längre rutschkana. Den mindre plaskbassängen togs bort.

Den totala leveransen av tillbyggnaden och renoveringen omfattar:

 • Rening av 1 st. rehab-bassäng med höj- och sänkbar botten
 • Rening av 1 st. relaxpool
 • Rening av 1 st. leklandskap med effekter,
 • Vattenförsörjning samt rening av 1 st. rutschkana
 • Kemikaliedosering
 • Helautomatiskt Styr- och regler system
 • Flockningsstation
 • Ombyggnation av kemikaliedosering till befintliga reningssystem och uppdatering av styr- och regler på befintliga reningssystem att omfattas av den nya helautomatiserade PoolControl.

Reningsanläggningen har gemensam kemikaliestation som utrustats med Poolwater Säkerhetssystem med påfyllning utifrån, helautomatiserat Styr- och Reglersystem genom PoolControl. Helautomatiskeringen innebär bl.a. mätning och styrning av:

 • Automatisk backspolning
 • Värme
 • Flöde
 • Tryck
 • Analys och dosering av kemikalier

Samt omfattande övervakning av systemens alla funktioner med larmhantering via SMS.

Reningsanläggning består av 3 st. reningssystem.

System 1 innefattar:

 • 12 st. trycksandsfilter som renar den L-formad 25-meters simbassängen med hopptorn
 • Flockningsstation med tidstyrning via PoolControl
 • Vatten till rutschkanan (egen utjämningstank)
 • 2 st. kolfilter
 • Utjämningstank
 • Cirkulationspumpar
 • Hårsil

System 2 innefattar:

 • 2 st. trycksandsfilter som renar undervisningsbassängen
 • 1 st. kolfilter
 • 1 st. UV-system
 • Utjämningstank
 • Cirkulationspumpar
 • Hårsil

System 3 innefattar:

 • 6 st. liggande trycksandsfilter som renar rehab-bassängen samt leklandskapet
 • Pooladapter för relaxpoolen med utjämningstank
 • Effekter till leklandskapet
 • Flockningsstation med tidstyrning via PoolControl
 • 1 st. kolfilter
 • Utjämningstank
 • Spolvattentank
 • Cirkulationspumpar
 • Hårsil

Safiren

VAGNHÄRAD

Safiren

Safiren Simhall i Vagnhärad är ett Kommunalt badhus som renoverats och byggts om under 2013-2014. Poolwater har på totalentreprenad projekterat och installera 3 st. badvattenreningar i den nya reningsanläggningen.

 

Åmåls Simhall

ÅMÅL

Åmåls Simhall

I Åmåls Simhall har vi installerat en ny, modern vattenrening till simhallens rehabbassäng.

Den nya vattenreningen har utrustats med vårt styr- och reglersystem PoolControl med funktioner som t.ex. Smart Drift (belastningsberoende drift). Genom att kontinuerligt mäta försmutsningen i vattnet kan cirkulationsflödet skruvas ned vid låg badbelastning. På så vis kan man spara energi under nätter och perioder när få badar.

Anläggningen är också utrustad med kontinuerlig avblödning där en liten mängd vatten kontinuerligt tappas av systemet till en spoltank. Vattnet värmeväxlas mot inkommande spädvatten. Vattnet i spoltanken används sedan vid filterspolning.

Pilängsbadet

LOMMA

Pilängsbadet

2014 renoverade vi Pilängsbadets anläggning på totalentreprenad. Det innebar rivning och uppbyggnad av två nya vattensystem.

Mullsjö Simhall

MULLSJÖ

Mullsjö Simhall

I Mullsjö Simhall installerade Poolwater ett helt nytt badvattenreningssystem. Att få plats med en ny reningsanläggning i ett befintligt maskinrum är alltid en utmaning. Poolwater löste problemet och ersatte den gamla diatomitanläggningen mot konventionella trycksandfilter.
Anläggningen utrustades med glas som filtermedia i de nya filtren samt med uv-ljus och kolfilter för ett riktigt rent och klart poolvatten.
Utjämningstanken försågs med siktglas samt med en öppningslucka för att underlätta vid rengöring.
I samband med renoveringen levererades dessutom nya skvalprännegaller i blått samt bottensugen Ultrabot Magnum.

Renoveringen stod färdig vid årsskiftet 2011/2012. Anläggningen har därefter prisats för sitt rena badvatten.

 

Under 2016 uppdaterades simhallen med en pooladapter som på ett energieffektivt sätt delar på simbassängen och undervisningsbassängen. På så vis möjliggör adaptern en temperaturhöjning i undervisningsbassängen, trots att vattnet slutligen renas i samma filter.

Borås Simarena

BORÅS

Borås Simarena

Borås Simarena invigdes 5 juni 2010. Reningssystemet för den stora simbassängen består av 10 st liggande filter tillsammans med UV-ljus.

Den mindre bassängen renas av tre mindre filter. Även detta system är utrustat med UV-ljus.

För att säkerhetsställa dosering och hantering av kemikalier så är maskinrummet försett med Poolwater Säkerhetssystem.

I simhallen täcker Poolwater Skvalprännegaller skvalprännan kring bassängerna i flera färglada kulörer.

Besök Borås Simarenas hemsida för mer information om anläggningen.

Svegsbadet

SVEG

Svegsbadet

Sveg Simhall, totalentreprenad, färdig februari 2008 och öppnade mars 2008.

Sveg Simhalls reningsverk består av 3 reningssystem. Stora inomhusbassängen sköts av ett system, bubbelpoolen av det andra systemet och sista systemet renar vattnet i barnbassängen och plaskdammen. Sammanlagt består reningsverket av 10 sandfilter och 3 kolfilter.

 

Badet

VÅRGÅRDA

Badet

Simhallen i Vårgårda renoverades under 2017. Den gamla reningen revs och en ny, modern filteranläggning installerades. Det installerades sugsandfilter som fungerar i maskinrummet med låg takhöjd. I ett sugsandfilter sugs vattnet genom filtren.

Simbassängen och den mindre undervisningsbassängen har kompletterats med inströmningar och utlopp.

Anläggningen är utrustad med belastningsberoende drift. Vid låg belastning och goda vattenvärden skrivas cirkulationsflödet automatiskt ned och mindre energi och kemikalier går gåt.

Poolwater har utfört arbetet på totalentreprenad.

Parkbadet Kronan

KARLSTAD

Parkbadet Kronan

I stadsdelen Kronoparken i Karlstad ligger Parkbadet Kronan. Här har vi rivit vi ut och installerat en helt ny vattenrening till utomhusbadet, lagomt till sommarsäsongen.

Vi har installerat en ny reningskrets med nya stående trycksandfilter, pumpar, rörsystem, ventiler och givare. Anläggningen har försetts med styr- och reglersystemet PoolControl för bland annat styrning och övervakning, men också automatisk filterspolning.

Anläggningen har också fått en ny kemikalietank för natriumhypoklorit med anslutning på utsida fastighet för påfyllning direkt från lastbil. Delströmmar drogs in i kemikalieutrymmet så all dosering sker där. På så vis har vi kunnat minska kemikaliehanteringen och säkerställt att all dosering sker på ett säkert sätt i tillslutna kemikalieutrymmen.

X

Vill du ha kontakt med en av våra säljare? Skriv här!