fbpx

Utbildning och kurser

Endags Grundkurs
Poolwater erbjuder en rikstäckande grundkursutbildning för driftpersonal med ansvar för anläggningens badvattenreningssystem. Utbildningen genomförs under en heldag antingen hos Poolwater eller på plats hos kund. Kursdagen består av ett teoripass och ett praktiskt pass i maskinrummet.

Kursens innehåll:

 • Lagar, regler och ansvar
  Miljöbalken
  Egenkontroll
  Socialstyrelsens Allmänna Råd
 • Föroreningar i vattnet
 • Desinfektion med klor
 • pH-reglering
 • Balanserat vatten
 • Flockning
 • Vattnets väg genom reningen
 • Anläggningens komponenter
 • Filtrering
 • Kemikaliehantering
 • Städrutiner
 • Regelbunden service
 • Energibesparingar
 • Returspolning
 • Analysutrustning
 • Doserutrustning
 • Vattenprover
 • Ifyllnad av driftjournal

 

Vid kurs hos kund ombesörjer kunden för kurslokal, fika/mat samt står för resekostnader och eventuellt boende för kursledaren.
Välkommen att kontakta oss för mer information om endags grundkursen samt om fördjupningskurserna: 0570-777 200, Maila Poolwater