fbpx

Fågelbrohus överlämnat

Fågelbrohus på Värmdö har under 2019 utvecklat sitt spa med en ny varmkälla utomhus. Poolwater har levererat stålpool och vattenrening till den nya, fina utomhusdelen.

Varmpoolen är i rostfritt stål med storleken 9 x 2,6 m och ett djup på 1,3 m. Poolen har skvalpränna med rostfritt skvalprännegaller, integrerad trappa längs kortsidan, handlejdare med värme och sköna sittbänkar. Sittbänkarna är försedda med luftmassage i sittytan.

Poolen har byggts i fabrik och levererades på lastbil och lyftes på plats.

Till poolen har vi också levererat ett pooltak som dras över när poolen inte används.

Vattenreningen har byggts upp som ett helautomatiskt system med bland annat trycksandfilter, UV-system, klor- och syradosering, analysutrustning för kontinuerlig mätning av fritt klor, pH och redox.

Anläggningen är utrustad med styr- och reglersystemet PoolControl som styr och övervakar anläggningen. PoolControl sköter bland annat den automatiska backspolningen, temperaturreglering, kemikaliedosering, analys, spädning etc.
Styr- och reglersystemet är uppbyggt runt en 15"-touchscreen med ett enkelt användargränssnitt. PoolControl har en omfattande larmhantering där larm också kan fås ut som sms.