fbpx

Bygget av Enköpings nya familjebad rullar på

Det första spadtaget för byggnationen av Enköpings nya familjebad togs sommaren 2018 och man har sedan dess hunnit en bra bit. Under 2018 påbörjade vi 3D-projekteringen av vattenreningsinstallationerna och under 2019 har rörsystem som ska ligga i betongen gjutits in och stor del av prefabriceringen utförts. Under hösten har vi med full fart även kommit igång med montaget i källaren.

Utifrån en noggrann 3D-projektering har vi kunnat förmontera och prefabricera mycket av installationerna i våra verkstadslokaler i Arvika.

Badet kommer att inhysa en 25-metersbassäng, ett familjebad med plaskbassäng och äventyrsbassäng med strömkanal, bubbellagun, massage, vattensprut och en 90 meter lång rutschkana. Hoppbassäng, rehabbassäng, undervisningsbassäng och relaxavdelning varmpool, bubbelpool, och kallpool.

Vattenreningen byggs upp med liggande trycksandfilter på grund av den låga takhöjden i källaren. Detta innebär fler filter och större filteryta för att få ned filterhastigheten. I övrigt utrustas anläggningen med PoolControl och utförs som en helautomatiskt vattenrening.

Reningen utrustas med ett värmeåtervinningssystem där värme från det backspolade vattnet återvinns via ett så kallat Kollektor-system. Inkommande spädvatten leds genom kollektorn vilken är nedsänkt i en fördröjningstank dit det backspolade vattnet leds. På så vis förvärmer man det kalla spädvattnet och återvinner värmen ur vattnet som spolas till avlopp.

Det nya badet, Pepparrotsbadet, ska stå klart vid årsskiftet 2020/2021.