fbpx

PoolControl

PoolControl är ett PLC-baserat styr- och reglersystem som är uppbyggd runt en 15”-touch färgpanel. Därifrån kan styr-, regler-, alarm- och övervakningsfunktioner kontrolleras genom ett användarvänligt gränssnitt. Systemet anpassas för varje anläggning och kan användas på såväl stora som små badanläggningar.

PoolControl samlar på historik och trendkurvor på mätbara värden i anläggningen så som vattentemperaturer, klor- och pH-värden. Historik och trender kan tas ut för valfri tidsperiod.

Systemet kan användas för automatisk backspolning av filter där man enkelt väljer vilka filter som ska spolas, när, och hur länge.
Samtliga givare så som nivåer, tryck, flöden, UV-system, pumpar, effekter och vaktfunktioner hanteras i systemet och man kan enkelt se aktuella värden.

Övervaknings- och larmfunktionerna i systemet är omfattande och kan generera larm i form av SMS, e-mail eller summalarm till överliggande fastighetssystem. Larmen är uppdelade på A, B respektive C-larm. Möjlighet till fjärrstyrning över internet.

Kalibrering av mätvärden sker direkt i PoolControl och användare kan ges olika behörighetsnivåer för åtkomst av olika funktioner i systemet.

PoolControl kan förses med Smart Drift för så kallad belastningsberoende drift där cirkulationsflöden justeras utifrån aktuella mätvärden och vattenkvalitet.

 

poolcontrol-startskarm-printpoolcontrol-pooloversikt-printpoolcontrol-reglering-oversikt-print