Mätinstrument

För daglig kontroll av vattenkvalitet krävs bra instrument med precision, som gör att du kan känna dig säker. Dessa dagliga vattenprover skall vara riktgivande för badvattenreningens inställningar och då är det viktigt att du har god kvalitet på dessa. Vi använder oss av marknadens största leverantör och dess olika instrument.