fbpx

Underhåll, serviceavtal och tekniska genomgångar

Installation och montage

Poolwaters Serviceorganisation finns ständigt på vägarna och god rådgivning från våra kunniga servicetekniker är aldrig mer än ett samtal bort. I ryggsäcken har vi drygt 30 års erfarenhet inom badvattenrening och vår kunskap är skapad utifrån hundratals byggda och renoverade reningsanläggningar.

Tekniska genomgångar

Vi utför ingående tekniska genomgångar på reningsanläggningar över hela Sverige. Dessa ger en mycket bra överblick på konditionen av reningssystemet och ni får kontroll på den fortlöpande driften. Utifrån ett protokoll lämnar vi vid behov förslag på åtgärder och kostnader som gör att anläggningen följer de krav och normer som gäller.

Service och Underhåll

Poolwaters Serviceorganisation erbjuder akut och regelbunden service, samt underhåll av reningen. I vårt rullande servicekontor finns allt från reservdelar för reningen till olika tillbehör för simhallen.

Serviceavtal

Badhuspersonal har ofta många olika uppgifter för att upprätthålla en framgångsrik badanläggning för att badgästerna ska fortsätter att återkomma. En av de mest centrala uppgifterna för att badhuset ska kunna hålla hög standard är att se till att poolvattnet alltid är rent och fräscht, att vattnets kvalitet håller bra värden och att samtliga delar i reningssystemets maskineri är välfungerande och i bra skick. Vägen dit handlar främst om regelbundna servicegenomgångar.

Med Poolwaters Serviceavtal kan du känna dig säker med att reningssystemet servas och underhålls på föreskrivet sätt. Ett serviceavtal betyder att reningsanläggningen besöks 2 ggr per år. Under dessa besök utförs bl.a. grundliga tekniska genomgångar regelbundet som sedan protokollförs och summeras genom att graden av åtgärdsbehov markeras enligt de lagar och regler som gäller. Vi byter även föreskrivna delar och förbrukningsmaterial under dessa besök samt har en genomgång av ovanstående med personalen.