fbpx

Selma Spa – Nya utomhuspooler & vattenrening

Selma Spa är ett av nordens största spahotell och har under 2019 byggt ut och utvecklat sin utomhusdel. Anläggningen har byggts ut med två nya varma pooler i rostfritt stål och nya utomhusmiljöer att slappna av i.

Den större utomhuspoolen är 11 x 5 m och har ett djup på 1,25 m. Längs ena kortsidan har poolen infinitykant med utsikt över Fryken. Längs andra kortsidan finns en bred trappa med handräcke.

Den lite mindre poolen är 4 x 5 m och grundare. Poolen har en lite högre kant att luta huvudet mot.

Båda poolerna håller 37 grader i vattnet.

Poolwater har stolt levererat och byggt två nya reningssystem som installerats i det befintliga teknikrummet under poolerna. Vattenreningssystemen har utformats och dimensionerats för att nå de krav som ställs på badvatten och vattenkvalitet från Folkhälsomyndigheten. Reningen sker via stående trycksandfilter med kontinuerlig flockning för effektiv partikelfiltrering. Filterspolningen är helautomatisk och kan på så vis utföras nattetid.

Anläggningen är utrustad med fullflödes UV-system för reducering av bundet klor i vattnet. Vattnet analyseras kontinuerligt och mätning görs av fritt klor, pH, redox och total klor. Den automatiska analysen ligger sedan till grund för den helautomatiska kemikaliedoseringen som sker på delström i separata kemikalieskåp för en säker kemikaliehantering. Analysen ligger också till grund för Smart Driften.

De nya reningarna har försetts med styr och reglersystemet PoolControl som styr och övervakar anläggningen. PoolControl hanterar alla de automatfunktioner som anläggningen består av, så som filterspolning, värmning, analys, kemikaliedosering, flödesmätning, nivåmätning, tryckmätning med mera. Dessutom har PoolControl ett omfattande larmsystem som upptäcker om något är fel i anläggningen.

Reningssystemen är försedda med Smart Drift (belastningsberoende drift). Under låg belastning, exempelvis nattetid, så kan anläggningen gå ned i ett energi- och kemikalie-sparläge. Förutsatt att alla vattenvärden ligger inom bra och godkända värden. Cirkulationspumparna varvas ned, klordoseringen minskar och man kan på så vis spara både energi och kemikalier.

IMG_1946

IMG_1946

IMG_1946