fbpx

Vattenrening till Hertsö Badhus

På Hertsön utanför Luleå byggs ett nytt badhus, som ska stå klart 2024. Poolwater har fått uppdraget att projektera och installera vattenreningssystem till den nya badanläggningen. Byggstart sker hösten 2022.

Badhuset kommer att få en 25-meterbassäng, en multibassäng med höj- och sänkbar botten samt en lekbassäng för de minsta.

Reningen utformas med tre separata reningskretsar med filtrering över stående trycksandfilter, UV-system, automatisk backspolning, med mera.

Stort fokus ligger på energieffektiva lösningar. Bland annat installeras ett värmeåtervinningssystem med kollektorer som återvinner värmeenergi ur det backspolade vattnet.

Anläggningen utrustas med styr- och reglersystemet PoolControl som styr och övervakar hela reningsanläggningen.

Illustrationer: Liljewalls Arkitekter AB