Tryggt och enkelt. Det är Poolwater.

Efter att ha arbetat med att projektera och konstruera reningsanläggningar för pooler och bassänger i mer än 30 år har vi samlat på oss en unik kompetens och erfarenhet. Vi har mycket god kunskap om de miljöregler och krav som de lokala miljö- och hälsoförvaltningarna har satt upp. Med oss som partner slipper ditt projekt sluta med ett magplask. Vi finns vid din sida genom hela projektet. Tryggt, enkelt och professionellt. Det är Poolwater.

KOMMUNALA BADANLÄGGNINGAR

Familjebad

ENKÖPING

PÅGÅENDE

Familjebad

Enköping får ett nytt, spännande badhus för hela familjen. Poolwater har fått uppdraget att projektera, installera och kvalitetssäkra badvattenreningen till den nya anläggningen.

När det nya badhuset står klart kommer gästerna erbjudas en 25-metersbassäng för såväl lek som motion och träning, en hoppbassäng med hopptorn, upplevelsebad och vattenrutschkana, multibassäng med höj- och sänkbart golv, undervisningsbassäng, barnbassäng för de mindre, möjlighet att värma sig i flertalet varma bassänger och koppla av i en större relaxavdelning med både bubbelpool och kallpool.

Det nya Familjebadet beräknas stå klart vid årsskiftet 2020/2021.

Illustrationer: PP Arkitekter

Järfällabadet

JÄRFÄLLA

Järfällabadet

Järfällabadet är en av Stockholmregionens största simhallar och hade under våren 2018 invigning.

Det stora badet består av en stor 50-metersbassäng med skiljevägg för att kunna dela bassängen i två delar. Två multibassänger med höj- och sänkbar botten. Ett större badlandskap med barnbassäng, sprayground med fontäner och gejsrar samt en stor bubbelpool. Dessutom finns två rutschkanor med landningsbassänger i källarplan.

Vi på Poolwater har installerat och kvalitetssäkrat badvattenreningen i simhallen med bland annat vårt egenutvecklade Styr- & Reglersystem PoolControl, ingjutningsgods i rostfritt syrafast, automatfunktioner så som backspolning, spädning, värmning, analys och kemikaliedosering.

Hjortensbergsbadet

NYKÖPING

Hjortensbergsbadet

Hjortensbergsbadet, en kommunal simhall i Nyköping, har genomgått en omfattande renovering och tillbyggnad. Poolwater har projekterat och installerat fem reningsanläggningar på totalentreprenad. Anläggningen är stor och innehåller 5 vattenreningssystem i en fullstor kommunal anläggning.
Med simbassäng, utbildningsbassäng, bubbelpooler, varmpooler, utomhusbassäng, kallpool och äventyrsdelar har Hjortensbergsbadet fått en omfattande renovering, nytt utseende och nya badmöjligheter.

Aquarena

TYRESÖ

Aquarena

2010 började byggnationen av vad som skulle bli Tyresö Aquarena. I november 2012 stod den nya imponerande anläggningen klar för sina första badgäster och succén var omedelbar. Sedan invigningen har besökarantalet legat på nivåer högt över förväntan, ibland så mycket som 3 gånger det anläggningen dimensionerats för. Trotts detta har Poolwaters reningsanläggning levererat mycket fin vattenkvalitet under gränsvärdena.

Poolwater har projekterat och installerat badvattenreningssystemet samt alla ingjutningsdetaljer. Projektering genomfördes i 3D där alla installationer genomgick krocktest genom BIM-modellen för att på så vis minimera byggstörningar.

Anläggningen består av en 25-meters bassäng, en multibassäng med höj- och sänkbar botten, ett leklandskap, en rutschkana och en bubbelpool. Poolwater Säkerhetssystem installerades för en säker hantering av kemikalier med larm, separata kemikalierum och påfyllnad direkt utifrån. Styr- och reglersystemet PoolControl installerades för en helautomatisering av anläggningen, vilket omfattar bland annat mätning och styrning av:

 • Automatisk backspolning
 • Värme
 • Flöde
 • Tryck
 • Analys och dosering av kemikalier
 • Larmhantering och fullständig övervakning via SMS

 

Under hösten 2016 uppgraderades anläggningen för att bättre klara av och anpassas efter besökarsuccén. Poolwater fick i uppdrag att separera leklandskapet och multibassängen med ett helt nytt reningssystem till leklandskapet. Samtidigt kompletterades reningssystemet till 25-metersbassängen med ytterligare ett trycksandfilter. Dessutom utrustades anläggningen med kollektorer för värmeåtervinning av det filterspolade vattnet vilket ger en klar energibesparing, helt i linje med Hållbar Vattenrening.

Arena Grosvad

FINSPÅNG

Arena Grosvad

2014 fick Poolwater i uppdrag att byta ut den gamla vattenreningen, som bestod av patronfilter i ett stort vattensystem där man växlade upp och ner temperaturen för olika bassänger. Man hade också produktion av klor genom att salta bassängvattnet.

Nya vattenreningen är uppbyggt med ett system för varje temperatur. Saltvatten är utbytt mot Natriumhypoklorit och Saltsyra i separata rum med påfyllning på utsida fastigheten. Projekteringen började i september 2014 och är uppdelat i två faser där den första delen som innehöll äventyrs delen öppnades igen strax för jul och den resterade delen öppnades i juni 2015.

Under 2016 uppdaterades anläggningen med en kollektor för att värmeväxla med inkommande spädvattnet mot det filterspolade vattnet. En energi- och klimatsmart lösning! Hållbar Vattenrening helt enkelt.

Arvika Simhall

ARVIKA

Arvika Simhall

Arvika Simhall har under 2012 genomgått en omfattande ombyggnation och Poolwater fick äran att projektera och installera renoveringen, tillbyggnaden och samtliga ingjutningsgods. Hela projekteringen genomfördes i 3D.

Sedan tidigare hade Arvika simhall en L-formad 25-meters simbassäng med hopptorn och en mindre rutschkana, en undervisningsbassäng samt en plaskdamm. Hela reningsanläggningen hade levererats och installerats av Poolwater med en EWC-analyssytem och manuell backspolning.

Tillbyggnaden omfattade en ny rehab-bassäng med höj- och sänkbar botten, en relaxpool, leklandskap med effekter och en ny större och längre rutschkana. Den mindre plaskbassängen togs bort.

Den totala leveransen av tillbyggnaden och renoveringen omfattar:

 • Rening av 1 st. rehab-bassäng med höj- och sänkbar botten
 • Rening av 1 st. relaxpool
 • Rening av 1 st. leklandskap med effekter,
 • Vattenförsörjning samt rening av 1 st. rutschkana
 • Kemikaliedosering
 • Helautomatiskt Styr- och regler system
 • Flockningsstation
 • Ombyggnation av kemikaliedosering till befintliga reningssystem och uppdatering av styr- och regler på befintliga reningssystem att omfattas av den nya helautomatiserade PoolControl.

Reningsanläggningen har gemensam kemikaliestation som utrustats med Poolwater Säkerhetssystem med påfyllning utifrån, helautomatiserat Styr- och Reglersystem genom PoolControl. Helautomatiskeringen innebär bl.a. mätning och styrning av:

 • Automatisk backspolning
 • Värme
 • Flöde
 • Tryck
 • Analys och dosering av kemikalier

Samt omfattande övervakning av systemens alla funktioner med larmhantering via SMS.

Reningsanläggning består av 3 st. reningssystem.

System 1 innefattar:

 • 12 st. trycksandsfilter som renar den L-formad 25-meters simbassängen med hopptorn
 • Flockningsstation med tidstyrning via PoolControl
 • Vatten till rutschkanan (egen utjämningstank)
 • 2 st. kolfilter
 • Utjämningstank
 • Cirkulationspumpar
 • Hårsil

System 2 innefattar:

 • 2 st. trycksandsfilter som renar undervisningsbassängen
 • 1 st. kolfilter
 • 1 st. UV-system
 • Utjämningstank
 • Cirkulationspumpar
 • Hårsil

System 3 innefattar:

 • 6 st. liggande trycksandsfilter som renar rehab-bassängen samt leklandskapet
 • Pooladapter för relaxpoolen med utjämningstank
 • Effekter till leklandskapet
 • Flockningsstation med tidstyrning via PoolControl
 • 1 st. kolfilter
 • Utjämningstank
 • Spolvattentank
 • Cirkulationspumpar
 • Hårsil

Safiren

VAGNHÄRAD

Safiren

Safiren Simhall i Vagnhärad är ett Kommunalt badhus som renoverats och byggts om under 2013-2014. Poolwater har på totalentreprenad projekterat och installera 3 st. badvattenreningar i den nya reningsanläggningen.

 

Åmåls Simhall

ÅMÅL

Åmåls Simhall

I Åmåls Simhall har vi installerat en ny, modern vattenrening till simhallens rehabbassäng.

Den nya vattenreningen har utrustats med vårt styr- och reglersystem PoolControl med funktioner som t.ex. Smart Drift (belastningsberoende drift). Genom att kontinuerligt mäta försmutsningen i vattnet kan cirkulationsflödet skruvas ned vid låg badbelastning. På så vis kan man spara energi under nätter och perioder när få badar.

Anläggningen är också utrustad med kontinuerlig avblödning där en liten mängd vatten kontinuerligt tappas av systemet till en spoltank. Vattnet värmeväxlas mot inkommande spädvatten. Vattnet i spoltanken används sedan vid filterspolning.

Pilängsbadet

LOMMA

Pilängsbadet

2014 renoverade vi Pilängsbadets anläggning på totalentreprenad. Det innebar rivning och uppbyggnad av två nya vattensystem.

Mullsjö Simhall

MULLSJÖ

Mullsjö Simhall

I Mullsjö Simhall installerade Poolwater ett helt nytt badvattenreningssystem. Att få plats med en ny reningsanläggning i ett befintligt maskinrum är alltid en utmaning. Poolwater löste problemet och ersatte den gamla diatomitanläggningen mot konventionella trycksandfilter.
Anläggningen utrustades med glas som filtermedia i de nya filtren samt med uv-ljus och kolfilter för ett riktigt rent och klart poolvatten.
Utjämningstanken försågs med siktglas samt med en öppningslucka för att underlätta vid rengöring.
I samband med renoveringen levererades dessutom nya skvalprännegaller i blått samt bottensugen Ultrabot Magnum.

Renoveringen stod färdig vid årsskiftet 2011/2012. Anläggningen har därefter prisats för sitt rena badvatten.

 

Under 2016 uppdaterades simhallen med en pooladapter som på ett energieffektivt sätt delar på simbassängen och undervisningsbassängen. På så vis möjliggör adaptern en temperaturhöjning i undervisningsbassängen, trots att vattnet slutligen renas i samma filter.

Borås Simarena

BORÅS

Borås Simarena

Borås Simarena invigdes 5 juni 2010. Reningssystemet för den stora simbassängen består av 10 st liggande filter tillsammans med UV-ljus.

Den mindre bassängen renas av tre mindre filter. Även detta system är utrustat med UV-ljus.

För att säkerhetsställa dosering och hantering av kemikalier så är maskinrummet försett med Poolwater Säkerhetssystem.

I simhallen täcker Poolwater Skvalprännegaller skvalprännan kring bassängerna i flera färglada kulörer.

Besök Borås Simarenas hemsida för mer information om anläggningen.

Svegsbadet

SVEG

Svegsbadet

Sveg Simhall, totalentreprenad, färdig februari 2008 och öppnade mars 2008.

Sveg Simhalls reningsverk består av 3 reningssystem. Stora inomhusbassängen sköts av ett system, bubbelpoolen av det andra systemet och sista systemet renar vattnet i barnbassängen och plaskdammen. Sammanlagt består reningsverket av 10 sandfilter och 3 kolfilter.

 

Badet

VÅRGÅRDA

Badet

Simhallen i Vårgårda renoverades under 2017. Den gamla reningen revs och en ny, modern filteranläggning installerades. Det installerades sugsandfilter som fungerar i maskinrummet med låg takhöjd. I ett sugsandfilter sugs vattnet genom filtren.

Simbassängen och den mindre undervisningsbassängen har kompletterats med inströmningar och utlopp.

Anläggningen är utrustad med belastningsberoende drift. Vid låg belastning och goda vattenvärden skrivas cirkulationsflödet automatiskt ned och mindre energi och kemikalier går gåt.

Poolwater har utfört arbetet på totalentreprenad.

Sysslebäcksbadet

SYSSLEBÄCK

Sysslebäcksbadet

Sysslebäcksbadet i Torsby Kommun installerade Poolwater ett helt nytt badvattenreningssystem.

Dessutom kopplades befintlig bubbelpool på det nya reningssystemet med hjälp av vår egenutvecklade Pooladapter.

I samband med renoveringen levererades nytt skvalprännegaller i vit färg.

Anläggningen stod färdig i december 2011.

Alléhallen

HALLSBERG

Alléhallen

Simhallen genomgick en renovering och var klar i december 2006.

Badvattenreningssystemet i Alléhallen består av tre system. Ett system för undervisningsbassängen och leklandskapet inomhus. Aktivitetsbassängen med en utedel renas av ett annat och det tredje reningssystemet renar badvattnet i stora innebassängen, utebassängen, barnbassängen ute och plaskdammen ute. Totalt 9 filter och 4 kolfilter renar Alléhallen.

Vilanbadet (inne)

SKARA

Vilanbadet (inne)

Vilanbadet, Skara var färdigt för öppning i augusti 2004.

Simhallen drivs med ett reningsverk som består av 4 st reningssystem, ett system för den stora inomhusbassängen samt plaskdammen, ett system för bubbelpoolerna och ett tredje system för utomhusbassängen och undervisningsbassängen utomhus. Det sista och fjärde systemet renar vattnet i Rehabbassängen, en inomhusbassäng med höj- och sänkbar botten. Totalt renar 16 filter Vilanbadet.

Vilanbadet (utebad)

SKARA

Vilanbadet (utebad)

Vilanbadet i Skara, familjebad för både stor och liten. Utomhusdelen består av ett flertal bassänger. Bland annat en 25:m simbassäng och bubbelpool.

Sannabadet

FJUGESTA

Sannabadet

Sannabadet i Fjugesta är ett utebad som erbjuder sina badgäster möjligheten att åka rutschkana. Poolwater AB har renoverat badet så att detta kan bli verklighet. Attraktionen är nu färdig att användas.

SPA ANLÄGGNINGAR

Loka Brunn

HÄLLEFORS

PÅGÅENDE

 • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/poolwater.se/httpdocs/wp-content/themes/poolwater/base-referenser.php on line 127

Loka Brunn

Under hösten påbörjas projektet Vattensalongen 2.0 och den nya spaupplevelsen kommer stå klar under våren 2019.

Djurönäset

VÄRMDÖ

Djurönäset

Under våren 2018 byggdes anläggningen ut med en ny utomhuspool med 37 grader i vattnet och en fantastisk utsikt över skärgården. Anläggningen består idag av utomhuspool, en större inomhusbassäng och bastulandskap.

Den nya utomhuspoolen utfördes som en rostfri pool med infinityränna som sedan bekläddes med sten.

Poolwater har levererat vattenrening och rostfri pool. Vattenreningen placerades vi i befintligt teknikutrymme där smarta och kompakta lösningar var ett måste.

Hagabadet Drottningtorget

GÖTEBORG

Hagabadet Drottningtorget

Anrika Hagabadet har expanderat och tillsammans med Radisson Blu Scandinavia Hotel öppnades under våren 2018 ett Premium Spa med fokus på spa, yoga och behandlingar, mitt i centrala Göteborg.

Poolwater har fick uppdraget att projektera och bygga reningen till en större varmpool till spaavdelningen samt vattenspeglar i loungen.

Varmpoolen är försedd med sittplatser med massagemunstycken som den badande kan styra, överloppsränna och liggplatser för avkoppling.

Vattenreningen är byggd i två våningar i ett befintligt utrymme.

Vi har installerat styr- och reglersystemet PoolControl för övervakning och som sköter anläggningen i drift. Vattenreningssystemet är utrustat med automatisk backspolning, automatisk värmejustering och automatisk spädning. Anläggningen är utrustad med UV-system för desinfektion och reducering av bundet klor.

Hooks Herrgård

JÖNKÖPING

Hooks Herrgård

Under 2010 bestämde sig Hooks Herrgård för att göra något åt att deras beläggning minskade på vinterhalvåret. De började bygga Smålands häftigaste spa på 1300 kvadratmeter. Poolwater fick uppdraget att konstruera, projektera och montera badvattenreningen på totalentreprenad. Hösten 2014 stod spa-anläggning klar och färdig att användas.

Anläggningen består av tre vattenreningssystem med Poolcontrol för styrning, mätning och loggning av anläggningen. Hydromassagepool, varmpooler både inomhus och utomhus, lappool och kall källa förgyller upplevelsen på herrgården.

”Poolwater har ett seriöst upplägg och ett konkurrenskraftigt pris. Det kändes rätt helt enkelt” – Hans Edberg, VD Hooks Herrgård

The Box Hotel

LINKÖPING

The Box Hotel

The Box Hotel i Linköping stod färdigt våren 2018. Poolwater har installerat vattenreningen till hotellets imponerande spa-avdelning, The Wellbox.

The Wellbox erbjuder förutom torrbastu och ångbastu även en rad olika varma pooler både inom- och utomhus. Inomhus finns en större pool med sittbänk och champagnebubblor samt en rund bubbelpool. Utomhus finner man en varmpool med bubbeleffekt.

 

Anläggningen är konstruerad enligt principen:

Flockning – Adsorption – Filtrering – Klorering

Vattenreningen är utrustad med UV-system för reduktion av bundet klor på hela flödet, cabinetteskåp för säker kemikaliehantering m.m. Anläggningen är också utrustad med full automatik via styr- och reglersystemet PoolControl som styr och övervakar bland annat:

 • Automatfuktioner så som:
  • Filterspolning
  • Spädning
  • Värmning
 • Flöden
 • Nivå i utjämningstank
 • Larmer och larmhantering
 • Analys
 • Kemikaliedosering
 • Historik

Varbergs Kusthotell

VARBERG

Varbergs Kusthotell

Poolwater fick under 2018 uppdraget att renovera Varbergs Kusthotells gamla varm-, bubbel- och kallpool.

Den kombinerade varm-, bubbel- och kallpoolen revs ner till betongen och i den installerades en stålpool. Poolen bekläddes med rostfritt stål med skvalprännor, handledare, sittbänkar, trappor, stegar och effekter. Poolen är delad i två delar. En med bubblor, en så kallad champagnepool, samt en del som är en stilla varmpool. Vi installerade dessutom en rund kallpool vid sidan av för avsvalning efter bastubadet.
Poolen är blev en riktigt fin komplettering till hotellets Thalassospa.

Reningen byggdes i det befintliga teknikrummet i källaren. Det trånga utrymmet var en utmaning med med smarta och effektiva lösningar, med filter som är anpassade för sådana utrymmen och noggrann projektering i 3D gick det alldeles utmärkt.

Som vanligt 3D-projekterades installationerna och filtersystem, rör, tankar och andra installationer prefabricerades i våra verkstadslokaler i Arvika. På så vis kunde arbetet ute på plats effektiviseras vilket innebar ett kort driftstopp av anläggningen.

 

Lillehammer Hotel

LILLEHAMMER

Lillehammer Hotel

Konferenshotellet Lillehammer Hotel har under vintern och våren 2017 byggt en ny spaavdelning. I centrum av den nya spaavdelningen står en läcker kallpool där gästerna kan svalka sig efter en stund i bastun. Mot spaavdelningens stora panoramafönster kan gästerna njuta i anläggningens stora varmpool och utomhus har Poolwater levererat två rostfria varmpooler.

Poolerna är uppdelade på två vattenreningssystem och utrustade med PoolControl för en enkel och smidig styrning och övervakning av anläggningen.

Poolernas placering och utformning ställer stora krav på material och projektering. Ingjutningar i betong, rördragningar i tempererat utrymme inomhus och i rör mark utomhus kräver olika material och genomtänkta, hållbara lösningar.

Copperhill Mountain Lodge

ÅRE

Copperhill Mountain Lodge

Copperhill Mountain Lodge stod färdigt vintern 2008. Hotellet erbjuder sina besökare ett boende med avkoppling och service av högsta klass samt ljuvliga smaker i restaurangen. Poolwater fick äran att projektera, leverera och installera badvattenreningen för SPA delen.

Till en början bestod SPA:t av 1 pool som har en fantastisk utsikt mot fjället. Man beslutade sedan att bygga ut relaxdelen och även då fick Poolwater äran att projektera, leverera och installera badvattenreningen för den nya Champagnepoolen samt den häftiga rostfria badtunna som placerats utomhus med vy över Åreskutan.

Reningssystemet är utrustat med UV-ljusEWC samt Poolwater Säkerhetssystem.

Orbaden

BOLLNÄS

Orbaden

Orbadens Konferens och Spa-anläggning har ett fantastiskt läge längs Ljusnan.

Under 2016 byggdes anläggningen ut med en Varmpool och en rostfri Champagnepool. Poolwater har levererat en komplett vattenreningsanläggning med bland annat ingjutningsgods i rostfritt syrafast, trycksandfilter, analysutrustning, kemikalieutrustning etc.

Anläggningen har projekterats i 3D av våra konstruktörer och sedan har montagearbetet utförts av vår kunniga personal på plats.

Marstrands Havshotell

MARSTRAND

Marstrands Havshotell

Marstrands Havshotell är en anläggning med en huvudpool för simning och aktiviteter. En kneip där man går på stenar, Bubbelpool och Varm källa inomhus. Utomhus har man tre st badtunnor. Reningen består av ett huvudsystem och två st Pooladaptrar. Anläggningen stod färdig våren 2011.

Kurorten Mösseberg

FALKÖPING

Kurorten Mösseberg

Kurorten Mösseberg i Falköping har en lång historia av badtradition och är sedan innan utrustad med en större pool och en bubbelpool. Under 2015 kompletterade Poolwater anläggningen med två varmbassänger i rostfritt stål och installerade en tillhörande rening som följer Folkhälsomyndighetens krav på rent badvatten.

 

WELLNESS ANLÄGGNINGAR

Elite Stora Hotelet

ÖREBRO

PÅGÅENDE

 • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/poolwater.se/httpdocs/wp-content/themes/poolwater/base-referenser.php on line 127

Elite Stora Hotelet

På Elite Stora Hotellet i Örebro bygger vi en liggpool med massageefekter.

Liggpoolen förses med jetmassage som placeras i den ergonomiskt utformade liggsoffan för att behandla olika delar av kroppen:

Zon 1: Axlar/Övre rygg
Zon 2: Korsrygg
Zon 3: Vader

Vattenreningen byggs upp som en helautomatisk anläggning med styr- och reglersystemet PoolControl.

Riviera Strand

BÅSTAD

Riviera Strand

I Båstad, vid Sveriges längsta sandstrand, ligger Hotell Riviera Strand. En semesteranläggning för hela familjen. Poolwater har projekterat och levererat en badanläggning med pool och barnpool till det nybyggda poolhuset som stod klart i februari 2016.

The Winery Hotel

SOLNA

The Winery Hotel

The Winery Hotel i Solna är ett designhotell där ägarna och de anställda delar med sig av sin passion för vin till gästerna. Där kan du smaka, prata och skapa vin. Vi fick uppdraget att hitta och installera en pool med tillhörande rening på totalentreprenad. Poolen står utomhus på takvåningen och var klar till premiären i januari 2016.

Radisson Blu Riverside Hotel

GÖTEBORG

Radisson Blu Riverside Hotel

Mars 2013 invigdes det nya Radisson Blu Riverside Hotel i Göteborg. På översta våningen pryder ett stort takbeklätt utomhusdäck där en rostfri relaxpool installerats för att åtnjuta en fantastisk vy över Göta älv. Strax innanför glasdörrarna på samma plan finns 2 bubbelpooler.

Poolwater fick äran att projektera och installera det nya badvattenreningssystemet till de tre relaxpoolerna. Projekteringen genomfördes i 3D och den stora utmaningen i detta projekt vara att maskinrummet till reningssystemet för relaxavdelningen är placerad elva våningar ner.

Den totala leveransen till anläggningen omfattar:

 • 1 st. vattenreningssystem som renar 3 st. relaxpooler
 • 1 st. rostfri badtunna för utomhus samt 2 st. bubbelpooler inomhus
 • Kemikaliestation som utrustats med Poolwater Säkerhetssystem med påfyllning utifrån
 • UV-desinfektion
 • Flockningsstation
 • Utjämningstank
 • EWC styr- och regler system som mäter och styr bl.a:
 • Värme
 • Flöde
 • Tryck
 • Analys och dosering av kemikalier

EWC-systemet har även en omfattande övervakning av systemens alla funktioner med larmhantering i klartext via SMS.

Reningsanläggningen har en manuell backspolning.

 

Clarion Collection Hotel Slottsparken

LINKÖPING

Clarion Collection Hotel Slottsparken

På hotellets takterrass installerade Poolwater under 2016 en rostfri åttkantig Champagnepool. Champagneeffekten ger en lyxig känsla tillsammans med den vackra utsikten över centrala Linköping.

Ett enkelt men proffsigt vattenreningssystem med bland annat klordosering, kolsyradosering, analysstation och värmning.

Clarion Hotel Winn

GÄVLE

Clarion Hotel Winn

På Clarion Hotel Winn i Gävle har vi hjälpt till att få ingång deras nya relaxavdelning med gym och pool. Poolen är 8 meter lång, 4 meter bred och öppen för alla hotellets gäster. Anläggningen öppnades igen 2014.

Scandic City

KARLSTAD

Scandic City

Scandic City i Karlstad har utökat sin verksamhet med en relax del och Poolwater fick äran att installera badvattenreningen samt bubbel karet Venecia. Badvattenreningen består av utjämningstank, 2 st. kultrycksandfilter, Poolwater Säkerhetssystem med Cabinetteskåp, UV-system U-line, Flockningsstation. Anläggningen är delvis automatisk via analys-, styrning-, reglering- och övervakningssystemet PoolControl. PoolControl styr/reglerar/övervakar bl.a. flockning, värme, effekter till bubbelpool, läckage kemikalier.

Clarion Plaza Hotell

KARLSTAD

Clarion Plaza Hotell

Clarion Plaza Hotell i Karlstad bytte ut sin bubbelpool och gjorde om gymmet och skapade en trevlig relaxavdelning. Poolwater levererade och installerade badvattenreningen med Trycksandfilter, PoolControl, Flockningsstation samt invallning av kemikalier. Anläggningen blev klar 2014.

Fjällgården

ÅRE

Fjällgården

Fjällgården har en läcker utomhuspool på sommaren med fantastisk utsikt över Åredalen. Vintertid ville man använda reningen till dessa men koppla den till 2 st Varma källor. Dessa blev installerade och tagna i drift lagom till skidsäsongen 2012/13.

Skara Sommarland

SKARA

Skara Sommarland

Skara Sommarland installerades ett nytt badvattenreningssystem med 8 st trycksandfilter till vågbassängen på anläggningen.

Kungsterrassen

SÄTRA

Kungsterrassen

Hösten 2014 stod Kungsterassen i Sätra klart. Det är ett bostadshus i spännande New York-inspirerad design, med en pampig takterass som gemensamma träffpunkt. På terassen kan du sjunka ner i ett av de två spabaden som vi har byggt på totalentreprenad. Fastighetsbolaget SSM var väldigt nöjda över resultatet och lägenheterna i huset såldes slut på ett ögonblick.

Tott Hotell

ÅRE

Tott Hotell

På Tott Hotell i Åre har Poolwater installerat tre nya trycksandfilter för rening av 2 st. bubbelpooler samt en Pooladapter för kallpoolen. Tott Hotells reningsanläggning är även utrustat med Poolwater Säkerhetssystem med cabinetteskåp.