190509 3D rendering[41458]2

Selma Spa utvecklar – Installerar två stålpooler och ny vattenrening

Vi är stolta över att vara med på resan när Selma Spa utvecklar sitt spa med två nya stålpooler utomhus.

Den gamla utomhuspoolen (treklövern) rivs och istället installeras en stor infinitypool på 11 x 5 meter samt en mindre varm källa för avkoppling.

Vi river ut den gamla reningen och installerar två nya moderna vattenreningssystem. Systemen innefattar bland annat filtrering med stående trycksandfilter, cirkulationspumpar, analysutrustning för kontinuerlig analys av badvattnet, automatisk kemikaliedosering och säker kemikaliehantering, värmning med mera.

Vattenreningarna utrustas med styr- och reglersystemet PoolControl med full automatik och Smart Drift.

Smart Drift, så kallad belastningsberoende drift, innebär att cirkulationsflödet över bassängerna regleras utifrån belastningen. Vid låg belastning och bra vattenvärden skruvas flödet ned och man på så vis sparar både energi, värme och kemikalier. En hållbar och smart vattenrening.