42b33953b85cef5e81d70db079b52a50

Filterbyte i Järpens Badhus

Vi renoverar under sommaren Järpens Badhus med nya trycksandfilter och cirkulationspumpar.
De gamla uttjänta filtren rivs och nya trycksandfilter installeras. Vi byter också ut filterventiler och passar på att installera nya cirkulationspumpar.